Odkud se bere elektřina v zásuvkách

Energie je pro náš každodenní život nezbytná. Zapnutí počítače nebo nastartování auta jsou úkony, které považujeme za samozřejmost, ale představují poslední fázi složitého procesu od těžby až po konečnou spotřebu.

Odkud pochází naše energie? Jak moc jsme závislí na jejím dovozu? Jaké druhy energie v EU spotřebováváme? Kolik stojí? Jsme při spotřebě energie efektivní? Kolik skleníkových plynů vypouštíme? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky přináší interaktivní publikace „Shedding light on energy in the EU“ (Posviťme si na energii v EU). Svým zpracováním je zajímavá jak pro ty, kteří se v energetice nevyznají, tak i pro zkušenější uživatele. Zkoumání údajů o energiích a životním prostředí umožnují vizualizační nástroje zobrazující v řadě kombinací a variant stav energetiky v členských zemích EU.

Více se dočtete zde.