Územní profily ze Sčítání lidu, domů a bytů

Český statistický úřad zveřejnil územní profily s vybranými údaji ze Sčítání 2021 a s časovou řadou údajů od roku 1980.

Údaje jsou k dispozici za Českou republiku, kraje, okresy, správní obvody ORP, obce a městské části územně členěných statutárních měst. Z důvodu srovnatelnosti územních celků byla data minulých cenzů přepočtena na územní strukturu platnou v době posledního sčítání.

Územní profily jsou dostupné ve Veřejné databázi ČSÚ v sekci Vše o území, a to na adrese Vše o území VDB (czso.cz).

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů