Základní výsledky Sčítání 2021 nově v souhrnných publikacích

Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021 jsou nyní zveřejněny ve stejnojmenné publikaci na stránkách Českého statistického úřadu.  Spolu s publikací s celorepublikovými údaji zde uživatelé naleznou i publikace zaměřené na jednotlivé kraje. 

Publikace Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů – Česká republika – 2021 a její krajské mutace poskytují vybrané údaje o struktuře obyvatelstva, domácností, domovního a bytového fondu i dojížďce do zaměstnání a škol. Vybrané tabulky obsahují rovněž srovnání s výsledky předchozích sčítání. Součástí všech publikací je stručný komentář k výsledkům, metodické vysvětlivky, grafy a přehledné kartogramy.

Všechny publikace jsou v elektronické podobě k dispozici v Katalogu produktů ČSÚ.

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů