Přehled o evropské podnikové ekonomice

Věděli jste, že ceny průmyslových výrobců vzrostly v roce 2022 oproti předchozímu roku o 27 %? A že telekomunikační, počítačové a informační služby představovaly v roce 2021 téměř pětinu celkového vývozu služeb z EU do všech zemí světa?

Tyto informace a mnoho dalšího najdete v publikaci Klíčová čísla o evropském podnikání, resp. v její aktualizované verzi pro rok 2023, která prostřednictvím vizualizací a stručných vysvětlivek poskytuje zasvěcený přehled o podnikové ekonomice v Evropě.

Další kapitoly publikace se zaměřují na jednotlivé části podnikatelské ekonomiky (průmysl, stavebnictví, obchod a ostatní nefinanční služby). Závěrečná kapitola je věnována zkoumání odvětví cestovního ruchu.

Více se dočtete zde.