Odhady sklizní – září 2023

Podle posledního letošního odhadu sklizně k 30. září je úroda obilovin po započítání kukuřice na zrno meziročně nižší (−3,4 %). Řepky se sklidilo v porovnání s loňským rokem více (+10,9 %), naproti tomu odhad sklizně ostatních olejnin je nižší, sóji o 6,3 %, slunečnice o 15,2 % a máku o 18,8 %. Rovněž očekávaná úroda brambor a řepy cukrové je meziročně nižší (−18,6 %, resp. −7,2 %) a méně se sklidí také kukuřice na zeleno (−14,3 %).

Celková sklizeň obilovin včetně kukuřice na zrno 7 930 tis. tun je meziročně o 3,4 % nižší, ale o 1,3 % převyšuje pětiletý průměr. Odhad potvrzuje úrodu základních obilovin na úrovni 7 403 tis. tun (−2,2 % ve srovnání s loňským nadprůměrným rokem), sklizeň kukuřice na zrno 526 tis. tun je výrazně nižší (−17,7 %).

„Poslední odhad potvrdil druhou nejvyšší sklizeň základních obilovin za posledních pět let. Letošní úrodu zemědělských plodin s pozdějším termínem sklizně ale nepříznivě ovlivnilo suché počasí v poslední fázi vegetace. Úroda brambor bude ve srovnání s loňským rokem asi o pětinu nižší a méně se sklidí také kukuřice, sóji, máku, slunečnice nebo pícnin,“ uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Očekávaná úroda okopanin bude meziročně nižší. Brambor se sklidí 533 tis. tun (−18,6 %) a řepy cukrové 3 763 tis. tun (−7,2 %).

„Negativní dopad sucha a vysokých teplot na úrodu cukrovky částečně eliminovaly srpnové deště, slunné a teplé září mělo pozitivní vliv na cukernatost. Hektarové výnosy cukrovky budou v průběhu sklizně zemědělci dále upřesňovat,“ doplnila Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Letos se díky nárůstu osevní plochy sklidilo 1 293 tis. tun řepky (+10,9 %). Naopak produkce ostatních olejnin bude nižší, sóji se podle odhadu sklidí 61 tis. tun (−6,3 %), slunečnice 51 tis. tun, (−15,2 %) a máku 18 tis. tun (−18,8 %).

Očekávaná sklizeň pícnin je nižší než ta loňská, kukuřice na zeleno se sklidí 6 527 tis. tun (−14,3 %), vojtěšky 407 tis. tun (−22,3 %) a jetele 303 tis. tun (−21,8 %).

Detailnější informace o odhadech sklizní zemědělských plodin naleznete v doplňující informaci k RI Odhady sklizně – září.