Kde je v EU nejvíce praktiků

V roce 2021 bylo v EU odhadem 1,82 mil. praktických lékařů. Nepřekvapí, že nejvyšší počet praktických lékařů byl zaznamenán v zemích s nejvyšším počtem obyvatel.

V Německu, nejpočetnějším státě EU, žilo v roce 2021 více než 83 milionů obyvatel, o které se staralo 377 tisíc praktických lékařů, tj. 21 % z celkového počtu praktiků v EU. O více než 67 milionů obyvatel Francie pečovalo 216 tisíc praktiků, zato v Itálii, která má o 8 milionů obyvatel méně než Francie, bylo praktických lékařů evidováno 243 tisíc.

Po přepočtu na 100 tisíc obyvatel vykazovalo ze všech zemí EU nejvyšší počet lékařů Řecko (629,2), následovaly Portugalsko (562,0) a Rakousko (540,9). Naopak nejnižší poměr byl zaznamenán ve Francii (318,3), v Belgii (324,8) a v Maďarsku (329,8). V Česku vycházelo 425,6 praktických lékařů na 100 tisíc obyvatel.

V roce 2021 pracovalo v EU 611 tisíc fyzioterapeutů, což odpovídá průměrnému počtu 136,7 fyzioterapeuta na sto tisíc obyvatel. Relativní rozložení fyzioterapeutů v jednotlivých zemích EU se pohybovalo od 234,4 na 100 tisíc obyvatel v Německu a 215,9 v Belgii až po pouhých 12,7 v Rumunsku. Česko mělo 93,9 fyzioterapeutů na 100 tisíc obyvatel.

Více na stránkách Eurostatu zde.