Co čtou zdravotníci

Zajímavé informace o lidech pracujících ve zdravotnictví najdeme i ve výsledcích průzkumu čtenosti novin a časopisů.

Zjišťování čtenosti periodického tisku se věnuje výzkum Media Projekt zaštiťovaný Českou unií vydavatelů. Každý rok během něho tazatelé vyzpovídají okolo 13 000 respondentů ve věku 12 až 79 let, aby odhalili jejich čtenářské zvyklosti.

Výsledky za rok 2023 ukazují, že v cílové skupině lékaři, sestry a pracovníci ve zdravotnictví je čtenost novin a časopisů výrazně vyšší než v běžné populaci. Zatímco z celkové sledované populace čte deníky 52 % osob, mezi zdravotníky je to 56 %. Ještě větší rozdíl panuje v oblasti časopisů, které čte 74 % osob z celkové sledované populace, ale 85 % zdravotníků. Vzhledem k výraznému zastoupení žen mezi zdravotnickým personálem není překvapením, že k nejoblíbenějším časopisům v této cílové skupině patří magazíny o životním stylu, společenské a pro ženy. Špatně si ale nevedou ani zpravodajské týdeníky a časopisy s televizními programy.

Z hlediska zacílení na zdravotníky si stojí nejlépe časopis 100+1 Zázraky medicíny, jehož čtenost mezi pracovníky ve zdravotnictví je 3,18krát vyšší než v běžné populaci. Těsně za ním se nachází časopis Glanc s afinitou 3,14. Třetí příčka s hodnotou 2,92 patří magazínu Cosmopolitan.

Podíl čtenářů v dané cílové skupině (%, 2023)

Článek vyšel v únorovém vydání časopisu Statistika&My.