Hrdinové pouští i hor

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2024 Mezinárodním rokem velbloudů.

OSN v tomto roce zdůrazňuje, že velbloudi a lamy jsou klíčem k obživě milionů domácností v často nehostinných prostředích ve více než 90 zemích. Alpaky, lamy krotké, velbloudi dvouhrbí, dromedáři, lamy guanako i vikuni – ti všichni přispívají k zajištění potravin, dopravy a ekonomickému růstu v mnohdy poměrně izolovaně žijících komunách po celém světě. Opomenout nelze ani velký kulturní a sociální význam, který tato zvířata mají v domorodých společenstvech.

Velbloudi a lamy hrají podle OSN důležitou roli při plnění cílů udržitelného rozvoje týkajících se boje proti hladu, vymýcení extrémní chudoby, posílení postavení žen a udržitelného využívání suchozemských ekosystémů – od poskytování mléka, masa a materiálu na oděvy a obydlí až po přepravu nákladů a lidí. Zapomenout nelze ani na organické hnojivo či otop. Lamám a velbloudům se daří tam, kde jiné druhy hospodářských zvířat přežívají jen s obtížemi: v andských velehorách a v suchých a polosuchých oblastech Afriky, Asie i Austrálie (kde však není velbloud původním druhem).

V posledních dvou desetiletích se celosvětová populace velbloudů dvouhrbých a dromedárů téměř zdvojnásobila, z 22 mil. kusů v roce 2001 na 39 mil. kusů v roce 2021. Z toho 87 % těchto velbloudů žije v Africe a jen 13 % v Asii.

V Jižní Americe pak žije přibližně 7,5 mil. alpak, 4 mil. lam krotkých, 350 tis. vikuní a 600 tis. lam guanako. Chov alpak a lam se rozšířil také do Asie, Evropy, Severní Ameriky ale i do Oceánie.

Více se dočtete zde.