Přebytek obchodní bilance se státy EU se za 20 let zčtyřnásobil

Na celkovém vývozu Česka se státy EU v roce 2023 podílely téměř 80 % a na souhrnném objemu dovozu přesáhly 62 %. Dlouhodobě si tak udržují pozici našich hlavních obchodních partnerů a obchodní bilanci si s nimi držíme v kladných hodnotách.

„Od vstupu Česka do Evropské unie se nestalo, že by celková roční obchodní bilance s unijními státy skončila se záporným výsledkem. Za uplynulých dvacet let se přebytek obchodní bilance se státy EU navýšil více než čtyřnásobně, a to z původních 214,2 mld. Kč v roce 2004 na 866,3 mld. Kč v roce 2023,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

V roce 2004 se český vývoz do zemí EU podílel na celkovém vývozu Česka 83,0 % s hodnotou 1429,2 mld. Kč, do roku 2023 mírně klesl tento podíl na 79,9 % s celkovou hodnotou 3556,7 mld. Kč a byl více než dvojnásobně vyšší. Dovoz z EU v roce 2004 dosáhl hodnoty 1215,0 mld. Kč s podílem na celku 69,5 %. Do roku 2023 se tedy zvýšil také více než dvojnásobně, a to na 2690,5 mld. Kč a na celku se podílel 62,2 %.

Naším nejvýznamnějším obchodním partnerem při vývozu i dovozu zboží je dlouhodobě Německo, kam v posledním roce směřovalo 30 % celkového českého vývozu a dovezlo se odtud 23 % veškerého zboží dovezeného do Česka. Přebytek zahraničního obchodu s Německem dosáhl v roce 2023 hodnoty 353,3 mld. Kč, oproti 68,8 mld. Kč v roce 2004.

„Ve struktuře českého vývozu do EU v roce 2023 dominovala motorová vozidla a jejich díly s 27,4 %, dále stroje a zařízení s 11,1 % a elektrická zařízení s 10,8 %,“ uvádí Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ. U dovozu byla struktura velice podobná. Po motorových vozidlech a jejich dílech s podílem 18,0 % a strojích a zařízeních s 9,9 % následovaly chemické látky a přípravky, které představovaly podíl 9,5 %.

Zásadní roli ve vzájemné obchodní výměně se státy EU hrají již dvacet let motorová vozidla a jejich díly. V roce 2023 byla od nás vyvezena do EU motorová vozidla za 975 mld. Kč, objem dovozu motorových vozidel představoval ve stejném období přibližně 484 mld. Kč. Spolu se stroji a dopravními prostředky, u nichž se přebytek obchodní bilance od vstupu Česka do EU zvýšil celkově o 635,2 mld. Kč, zůstal významný i obchod s průmyslovým spotřebním zbožím, u něhož došlo k nárůstu bilance ve stejném období o 86,4 mld. Kč. Mezi konkrétní komodity, ve kterých Česko v rámci EU ve vývozu vyniká, patří např. elektronové mikroskopy, zdravotnický nábytek, živí kapři či mák. „V roce 2023 byly z Česka vyvezeny elektronové mikroskopy v hodnotě 20,8 mld. Kč, což tvořilo na celkovém unijním vývozu této komodity přibližně 45 %. Nejvíce jich bylo od nás vyvezeno do Nizozemska a do USA,“ upozorňuje Vladimír Cába, vedoucí oddělení datové podpory zahraničního obchodu ČSÚ.

Další informace naleznete na webu ČSÚ a ve Veřejné databázi.