03 Novověk

Předsedové statistického úřadu

Dobroslav Krejčí | prof. dr. | SÚS 1919–1920
Dobroslav Krejčí
prof. dr. | SÚS
1919–1920

Fantišek Weyr | prof. dr. | SÚS | 1920–1929
František Weyr
prof. dr. | SÚS
1920–1929

Jan Auerhan | doc. dr. | SÚS | 1929–1939
Jan Auerhan
doc. dr. | SÚS
1929–1939

František Fajfr | dr. | SÚS | 1945–1961
František Fajfr
dr. | SÚS
1945–1961

Pavol Majling | ÚÚSKS | 1961–1966
Pavol Majling
ÚÚSKS
1961–1966

Jan Kazimour | Ing., CSc. | SSÚ (FSÚ) | 1967–1981
Jan Kazimour
Ing., CSc. | SSÚ (FSÚ)
1967–1981

Vladimír Mička | Ing. | FSÚ | 1981–1990
Vladimír Mička
Ing. | FSÚ
1981–1990

Ivan Šujan | Ing., CSc. | FSÚ | 1990–1992
Ivan Šujan
Ing., CSc. | FSÚ
1990–1992

Jiří Antoš | Ing. | ČSÚ | 1969–1987
Jiří Antoš
Ing. | ČSÚ
1969–1987

Ladislav Říha | doc. Ing., DrSc. | ČSÚ | 1987–1990
Ladislav Říha
doc. Ing., DrSc. | ČSÚ
1987–1990

Eduard Souček | doc. Ing., CSc. | ČSÚ | 1990–1993
Eduard Souček
doc. Ing., CSc. | ČSÚ
1990–1993

Edvard Outrata | Ing. | ČSÚ | 1993–1999
Edvard Outrata
Ing. | ČSÚ
1993–1999

Marie Bohatá | doc. Ing., CSc. | ČSÚ | 1999–2003
Marie Bohatá
doc. Ing., CSc. | ČSÚ
1999–2003

Jan Fischer | Ing., CSc. | ČSÚ | 2003–2010
Jan Fischer
Ing., CSc. | ČSÚ
2003–2010

Iva Ritschelová | prof. Ing., CSc. | ČSÚ | 2010–dosud
Iva Ritschelová
prof. Ing., CSc. | ČSÚ
2010–dosud

 

SÚS – Státní úřad statistický
ÚÚSKS – Ústřední úřad státní kontroly a statistiky
SSÚ – Státní statistický úřad
FSÚ – Federální statistický úřad
ČSÚ – Český statistický úřad

Příběh statistiky