Přehled událostí z ČSÚ

Dne 10. října 2014 se uskutečnilo v sídle Českého statistického úřadu v Praze jubilejní, již desáté, setkání statistických společností zemí V6 a Polska.

Jubilejní setkání statistických společností

Dne 10. října 2014 se uskutečnilo v sídle Českého statistického úřadu v Praze jubilejní, již desáté, setkání statistických společností zemí V6 a Polska.
Účastníky uvítal vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ Jaroslav Sixta. Příspěvek Marie Bohaté Second Round of Peer Reviews vyvolal mezi účastníky živou diskusi, neboť došlo k vytvoření paralelních principů pro národní a centrální statistické úřady. Na základě zkušeností z auditu řecké statistiky se bude přecházet ke zpřísňování procesu peer review, ke zveřejňování výsledků a k zavedení vynutitelnosti nápravných opatření.
Profesor Jaromír Antoch z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze v přednášce Election of the Czech President and Monte Carlo Simulation hovořil o nejasnostech a úskalích algoritmu pro ověřování pravosti podpisů pro návrh kandidátů. Následovaly krátké referáty o činnosti jednotlivých statistických společností a návrh na další aktivity.
Margit Epler z rakouského statistického úřadu vyzvala skupinu, aby se připojila ke společnému prohlášení proti porušování Principu 1 o nezávislosti statistických úřadů a k požadavku na profesní způsobilost jeho top managementu. Tento návrh byl jednohlasně přijat.

Blahopřání České statistické společnosti

Za Českou statistickou společnost přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let profesoru Ing. Lubomíru Cyhelskému, DrSc. při příležitosti jeho 85. narozenin.
Profesor Cyhelský je jedním ze zakládajících členů společnosti. Do iniciativ snažících se o vytvoření společnosti statistiků se zapojoval již před rokem 1990, kdy byla společnost založena. Bohužel společenské podmínky dřívějšímu vytvoření nebyly nakloněny. Po vzniku České statistické společnosti byl profesor Cyhelský zvolen do hlavního výboru, kde působil po dvě funkční období. I poté se aktivně zapojoval do činnosti společnosti.
Profesor Cyhelský má ale mnohem více zásluh týkajících se rozvoje a popularizace statistiky. Je významnou osobností jak v pedagogické, tak i vědecké oblasti. V roce 1952 stál u zrodu katedry statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze, v letech 1962–1990 zastával funkci vedoucího této katedry. Působil i v řadě dalších významných akademických funkcích. Později začal pedagogicky působit i na dalších vysokých školách.
Výbor České statistické společnosti

ČSÚ ve finále Křišťálové Lupy 2014

Otevřená data ČSÚ byla nominována v kategorii Veřejně prospěšná služba. Do této kategorie jsou zařazeny projekty, jejichž primárním cílem není peněžitý zisk, ale řešení určitého společenského problému moderními komunikačními technolo­giemi a nástroji.
Pokud i Vy považujete náš projekt za kvalitní a užitečný, podpořte nás svým hlasem.
Hlasování končí 26. října 2014: ZDE.

Metadata pro pokročilé

ČSÚ uspořádal 6. a 7. října 2014 kurz na téma Metadata pro pokročilé. Šlo o třetí akci, která se uskutečnila v rámci Evropského statistického vzdělávacího programu – ESTP organizovaného Eurostatem.
Kurz volně navázal na Úvod do metadat, který připravil holandský statistický úřad (CBS). Letos se kurzu, který lektorsky zabezpečoval ČSÚ (hlavní lektor Petr Eliáš, Ebbo Petrikovits, Jitka Prokop) ve spolupráci s CBS (Tjalling Gelsema), zúčastnilo 13 zájemců z 8 evropských zemí.