Šetření ENERGO 2015 zahájeno

VYDÁNÍ: 10/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Energetika je jedním z průmyslových odvětví. Zabývá se činnostmi spojenými s těžbou energetických surovin a jejich zpracováním, výrobou dalších paliv a energií, jejich distribucí k zákazníkům až po jejich konečnou spotřebu.

Energetika je jedním z průmyslových odvětví. Zabývá se činnostmi spojenými s těžbou energetických surovin a jejich zpracováním, výrobou dalších paliv a energií, jejich distribucí k zákazníkům až po jejich konečnou spotřebu. Řada otázek spojených s energetickou bezpečností se řeší v rámci energetické koncepce. Jejím cílem je vytvořit podmínky pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky paliv a energií za přijatelné ceny a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V současné době se na půdě Evropské komise projednává téma energetické účinnosti ve výši 30 % pro rok 2030 cestou úspor paliv a energií v jednotlivých segmentech ekonomiky. Nejen s ohledem na něj bylo letos v dubnu aktualizováno nařízení o energetické statistice. Rozšířily se požadavky na statistiku spotřeby energie v domácnostech. Členské státy mají za úkol poskytnout aktuální statistické údaje o spotřebě jednotlivých paliv a energií a – nově – o účelu jejich způsobu koncového užití. Český statistický úřad proto zahájil metodickou přípravu výběrového šetření v domácnostech pod názvem ENERGO 2015 (šetření o spotřebě paliv a energií v domácnostech). Jak název napovídá, zjišťování se bude týkat omezeného, náhodně vybraného okruhu domácností (nejde o plošné šetření typu SLDB). Realizace je naplánována na druhou polovinu roku 2015. Formou elementárních otázek budou získávány také informace o počtu, typech a spotřebě základních spotřebičů v domácnostech tak, aby bylo možné zjistit jejich průměrnou spotřebu. Výsledky by měly být k dispozici v průběhu roku 2016.
Jen pro představu: české domácnosti se na celkové spotřebě paliv a energií v České republice podílejí přibližně jednou čtvrtinou. Obdobně významný je podíl odvětví dopravy. Nejvíce paliv a energií spotřebovává průmysl – přibližně 37 % z celkové spotřeby. Připravované šetření by nám mělo přinést odpověď na otázku, kolik a jaké energie spotřebují domácnosti na vytápění, chlazení, ohřev vody a další účely. Výsledky se využijí ve státní správě k upřesnění a aktualizaci energetické koncepce. Uplatní se rovněž při sestavování národních či environmentálních účtů, emisní bilance atd.

Autor: , ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

V Česku se těží méně ropy, zemního plynu i uhlí

ilustrativní fotka

V roce 2016 českou energetiku ovlivnily mimořádné události – havárie v rafineriích a výpadek výroby v jaderných elektrárnách. Zemní plyn nahradil energii z jádra.

Evropská unie si posvítila na energetiku

ilustrativní fotka

Eurostat vydal průvodce statistikou energetiky, který mapuje toky energie v zemích EU. Jak je na tom s energetickou závislostí ČR, uvádí následující analýza ČSÚ.

Emisí v ČR je méně

ilustrační foto

Emisemi znečišťujících látek jsou více ohroženy kraje, ve kterých jsou největší stacionární zdroje znečištění nebo kde je větší intenzita dopravy.

Vývoj informačních systémů o energetice

Ing. Josef Vlášek

Energetické systémy jsou ve středu pozornosti nejen u nás, ale i ve světě. V dnešní době to souvisí zejména s tím, že spolehlivý a stabilní energetický systém je jednou z výrazných záruk bezpečnosti země.

Šetření v domácnostech

ilustrační foto

Český statistický úřad provádí několik výběrových šetření v domácnostech, přičemž většina z nich je dána evropskou legislativou, a jedná se tedy o povinně zjišťované statistické ukazatele. Přesto je účast v těchto šetřeních pro české domácnosti dobrovolná.

K situaci na energetickém trhu

Ing. Josef Vlášek

Energetický systém v České republice poskytuje v současnosti spolehlivé, stabilní a dostupné služby všem sektorům české ekonomiky. Dnes stojí před řadou otázek. Některá jejich řešení už za sebou mají určitý vývoj. Jiná vyplývají z rychlého technického a technologického vývoje v oboru. Po havárii v japonské Fukušimě a následném