Výběr statistických zajímavostí ze světa

Německo: Pracovat lze i bez znalosti jazyka. Nizozemsko: Mladí nejsou nešťastní. Spojené státy: Změny v rodinném rozpočtu.

Německo:  Pracovat lze i bez znalosti jazyka

Ve věkové skupině 20–64 let dosáhla podle výsledku mikrocenzu v roce 2014 míra zaměstnanosti první generace cizinců, tj. těch, kteří se v Německu nenarodili, téměř 70 % (69,3 %). To bylo o 10 procentních bodů méně než zaměstnanost v téže věkové skupině mezi domácí populací (79,6 %). Z cizinců, kteří měli pouze základní znalosti němčiny, byl zaměstnán jen každý druhý (52,3 %). Míra zaměstnanosti cizinců plynně hovořících německy se od majoritní populace prakticky nelišila a dosahovala úrovně 77,3 %. Podobně jako mezi majoritou je i mezi cizinci míra zaměstnanosti žen nižší než u mužů. Největší rozdíl v zaměstnanosti podle pohlaví je mezi těmi, kteří mají jen základní znalosti němčiny. Zatímco mezi muži-cizinci ve věku 20–64 let jsou zaměstnáni dva ze tří, mezi ženami, které němčinu téměř neovládají, pracuje pouze každá třetí. Více ZDE.

Nizozemsko: Mladí nejsou nešťastní

Devět z deseti mladých ve věku 12 až 25 let jsou v Nizozemsku šťastní a spokojení se svým životem. Ti, kteří se cítí šťastní, jsou také spokojení se svým duševním zdravím, se svým vzhledem, s okruhem svých přátel a se studiem, resp. zaměstnáním. Nejmenší spokojenost vyjádřili respondenti v šetření, které provedl v minulém roce nizozemský statistický úřad, se způsobem trávení volného času (70 %). Jak mezi dospívajícími ve věku 12–17 let, tak i mezi mladými dospělými 18–25letými byli muži šťastnější než ženy. Nejvíce se na tomto rozdílu podepsala míra spokojenosti s vlastním vzhledem. Nejspokojenější s tím jak vypadají, byli dospívající muži (91 %), méně pak mladí dospělí muži (87 %). Mezi ženami nehrál věk roli. Jak mezi dospívajícími, tak i mezi těmi, jimž v době šetření už bylo více než 18 let, bylo se svým vzhledem spokojeno shodně 78 ze 100 žen. Více ZDE.

Spojené státy: Změny v rodinném rozpočtu

Na konci prázdnin se ve Spojených státech výrazně mění struktura rodinných výdajů. Za touto změnou je třeba hledat přípravu na návrat dětí do školních zařízení. Podle odhadu US Bureau Census jen v měsíci srpnu utratí americké domácnosti za oblečení pro děti a dospívající 1,6 mld. dolarů. Podobně zažívají jeden z vrcholů sezóny i knihkupectví a papírnictví. Větší útraty v těchto typech obchodů jsou již jen v prosinci.
V roce 2015 se do USA dovezla pryž v hodnotě 17,7 mil. dolarů, ta pak následně posloužila k výrobě mazacích gum pro školáky. Naprostá většina pryže pocházela z Číny, odkud se v loňském roce dovezly také pořadače, šanony a desky v hodnotě 256,9 mil. dolarů. Jen malá část mazacích gum a různých druhů pořadačů byla následně reexportována, gumy nejčastěji do Mexika, šanony pak do Kanady. Více ZDE.