Dovolené hýbou průmyslem

VYDÁNÍ: 09/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Smyslem krátkodobých statistik vydávaných zpravidla v měsíční frekvenci je poskytnout informace o aktuálním trendu a popřípadě indikovat jeho změnu.

Smyslem krátkodobých statistik vydávaných zpravidla v měsíční frekvenci je poskytnout informace o aktuálním trendu a popřípadě indikovat jeho změnu. Co se tedy děje, když podle aktuálních údajů za červenec průmyslová produkce po očištění od vlivu počtu pracovních dnů meziročně klesla o 7,6 % a bez očištění dokonce o 14,1 %? Pravděpodobně nic zvláštního, jen mimořádné okolnosti způsobily menší statistické zatmění.
Prvním jevem, který ovlivnil zveřejňovaná čísla, byl samozřejmě obligátní počet pracovních dnů. Letošní červenec měl oproti červenci 2015 o tři pracovní dny méně, což je fenomén sice poměrně neobvyklý, ale díky dvojici státních svátků pohybujících se v rámci týdne nikoliv nemožný. Očišťování od vlivu nestejného počtu pracovních dnů je standardní statistický postup a patří k analytickým standardům. Pro posuzování meziročního vývoje je vhodnější právě očištěný údaj a dvojice –7,6 % a –14,1 % pak spíše dokladuje, k jak velké korekci kvůli kalendářním vlivům došlo.
Druhý je jen poněkud rafinovanější a souvisí s tím, že existují víceméně sezónní jevy, jejichž sezónnost ale není úplně pravidelná. Neodehrává se tedy na úrovni měsíce, ale v delším období, například v průběhu prázdnin. Typickým jsou třeba celozávodní dovolené velkých průmyslových podniků, které někdy připadnou na červenec, někdy na srpen a někdy na přelom obou měsíců. I když se vždy jedná o 2. čtvrtletí, z hlediska měsíčních údajů se vyskytují zdánlivě nahodile a veškeré metody očišťování jsou na ně krátké. Navíc díky provázaným dodavatelským řetězcům neovlivňují jednotlivé podniky izolovaně, ale mají dopad také na dodavatele u nás i v zahraničí. Právě tento jev nastal po delší době i letos.
Dovolenkové zatmění naštěstí nikdy netrvá dlouho a přinejmenším data za srpen přinesou další korigující informace. Nikoliv náhodou právě v letních měsících ČSÚ zveřejňuje kumulovaný údaj za červenec a srpen, ve kterém se právě vliv celozávodních dovolených do značné míry eliminuje.

Autor: , vrchní ředitel sekce produkčních statistik
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Průmyslu se daří

ilustrativní fotka

Český průmysl má za sebou úspěšné 1. čtvrtletí roku 2017. Jeho výkon o téměř čtvrtinu překonal úroveň roku 2010 a téměř desetiprocentní růst nových průmyslových zakázek je pozitivním příslibem do dalších měsíců.

Páteří zpracovatelského průmyslu je výroba motorových vozidel

Ilustrační obrázek

Vliv automobilového průmyslu na českou ekonomiku stále roste a je významnou složkou její proexportní orientace. Zatímco v EU28 připadá na 1 000 obyvatel 31 vyrobených osobních automobilů, v České republice je to 123.

Průmysl v 1. čtvrtletí 2016

ilustrativní obrázek

V prvních třech měsících letošního roku evropský průmysl meziročně vzrostl, i když oproti roku 2015 se tempo růstu zmírnilo. Průmyslová produkce v ČR se meziročně zvýšila více než průměr EU28.

Vývoj českého průmyslu za posledních 10 let

ilustrační foto

Český průmysl se i v prvních 11 měsících roku 2015 udržel v dobré kondici. Meziročně se zvýšila produkce, zaměstnanost a přibyly nové zakázky.

Sezónnost a sezónní očištění

ilustrativní obrázek

Lidé se v průběhu roku chovají různě. V létě je teplo, v zimě je zima a v prosinci jsou Vánoce. A to všechno pochopitelně ovlivňuje lidské životy a odráží se ve statistických ukazatelích stejně jako různý počet pracovních dní v daném období.

Průmysl v 1. čtvrtletí 2015

ilustrační foto

V prvních třech měsících letošního roku pokračoval český průmysl v růstu. Nové průmyslové zakázky dávají příznivé vyhlídky i do následujícího období.

Meziroční a meziměsíční srovnání

ilustrativní fotka

Každý měsíc slýcháme, že průmysl vzrostl nebo stavebnictví pokleslo o tolik a tolik procent.

Proč sezónně očišťovat?

Ilustrační foto

Počasí nebo odlišný počet dnů pro dané období mohou ovlivňovat statistické výsledky i v takových oblastech, kde bychom to nikdy nečekali. Velkou roli při hodnocení vývoje proto hraje očištění časových řad o tyto faktory.

Průmyslu se daří

ilustrační foto

V roce 2014 si český i evropský průmysl prozatím vedl lépe než v předešlém roce.

Jsme „přístavem“ Evropy

ilustrativní obrázek

V České republice jsou v současnosti publikována dvě pojetí zahraničního obchodu, přeshraniční a národní. Každé z nich odpovídá na jiné otázky a samo o sobě poskytuje výrazně odlišný obrázek o zahraničně-obchodních vztazích české ekonomiky. Rozdíly mezi pojetími, vypovídající o zdánlivě stejné věci, se nejvíce projevují v oblasti obchodu s informačními technologiemi.

Tuzemský průmysl roste

ilustrační foto

Výsledky za průmysl v 1. čtvrtletí 2014 přinášejí poměrně optimistický obrázek. Nejedná se ale o výrazné překvapení. Výsledky plynule navazují na oživení, které nastalo v průběhu loňského roku.