Tipy pro Vás

Facebook:Eurostat. Infografika: Rok 2016 v Anglii a Walesu ve vizualizacích. Angličtina či francouzština – mateřský jazyk v Kanadě. Webové stránky: Nový vzhled map na stránkách Eurostatu. Životní podmínky na Zemi v historickém pohledu. Kniha: Statistika kultury v EU.

Facebook:

Eurostat

Evropský statistický úřad Eurostat si na začátku roku 2017 zřídil profil na další sociální síti. Zatímco na twitteru je aktivní již několik let, na facebooku je nováčkem. Příspěvky na zdi vycházejí z aktuálně publikovaných údajů Eurostatu a v naprosté většině jsou doplněny infografikou či grafem. Více ZDE.

EurostatStatistics

EurostatStatistics

Infografika:

Rok 2016 v Anglii a Walesu ve vizualizacích

Jaký byl nejoblíbenější den pro vstup do manželství? Jaké bylo nejoblíbenější jméno pro novorozené chlapce a dívky? Nebo jaká byla hodnota neplacených domácích prací a kolik času jimi strávili muži a kolik ženy. Jak se lišila průměrná mzda mužů a žen v uplynulém roce? V mnohých případech nejsou uvedeny pouze údaje za poslední rok, ale je dostupná delší časová řada. Z těchto řad je například zřejmé, jak moc se proměnilo rozložení svateb během roku. Více ZDE.

Rok 2016 v Anglii a Walesu ve vizualizacích

Angličtina či francouzština – mateřský jazyk v Kanadě

Podle projekce obyvatel Kanady je zřejmé, že podíl těch, jejichž mateřský jazyk bude jiný než angličtina či francouzština bude v následujících letech narůstat. Zatímco v roce 2011 označilo angličtinu za mateřský jazyk 59 % obyvatel Kanady, francouzštinu pak 21 %, v roce 2036 se předpokládá, že angličtinou bude hovořit od narození 52–56 %, francouzštinu bude za mateřský jazyk považovat 17–18 % Kanaďanů. Více ZDE.

Angličtina či francouzština – mateřský jazyk v Kanadě

Webové stránky:

Nový vzhled map na stránkách Eurostatu

Na stránkách Eurostatu jsou od začátku února mnohé kartogramy a kartodiagramy interaktivní. Na mapových dílech je nyní možné měnit rok, z nějž mají být použity údaje pro vykreslení mapy, či měnit měřítko. Po najetí myší na příslušný stát se pod mapou zobrazuje časová řada s údaji za vybranou zemi. Nechybí ani možnost zobrazit zámořská území Francie či ostrovy patřící Portugalsku a Španělsku. Více ZDE.

Nový vzhled map na stránkách Eurostatu.

Životní podmínky na Zemi v historickém pohledu

Přehledné časové řady od začátku 19. stol. dávají například odpověď na otázky o podílu či počtu obyvatel naší planety, kteří žili v extrémní chudobě tehdy a dnes. Jejich podíl se sice snížil, avšak absolutní počet s tím, jak na Zemi přibývalo obyvatel, až do začátku minulého století rostl. Obdobným způsobem jsou zobrazeny i údaje o počtu a podílu negramotných. V tomto případě se však podíl negramotných na celosvětové populaci snižuje a absolutní počet zůstává v čase přibližně stejný. Autor se dále věnoval vývoji počtu obyvatel, dětské úmrtnosti, změnám ve vzdělanostní struktuře aj. Více ZDE.

Životní podmínky na Zemi v historickém pohledu.

Životní podmínky na Zemi v historickém pohledu.

Kniha:

Statistika kultury v EU

Třetí vydání publikace Culture statistics představuje vybrané ukazatele, jimiž je ve statistice popisována kultura. Nechybí tak údaje o zaměstnanosti v kultuře, mezinárodním obchodu s kulturou, nejrůznějších kulturních aktivitách, údaje o návštěvnosti představení, muzeí, výstav či koncertů. Lze také porovnat rozdíly v míře, s jakou se v jednotlivých zemích čtou tištěné noviny. Nechybní ani data o soukromých výdajích na kulturu či využívání internetu ke kulturnímu obohacení. Nejnovější vydání je navíc doplněno o údaje o znalostech a výuce cizích jazyků v jednotlivých zemích EU28 a i v dalších vybraných státech. Více ZDE.

Statistika kultury v EU