Mezinárodní workshop o šetření v domácnostech

Ve dnech 14. a 15. září se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnil mezinárodní seminář o statistickém šetření v domácnostech EU-SILC, který pořádal Český statistický úřad ve spolupráci s Eurostatem a Fakultou informatiky a statistiky VŠE. Zúčastnili se ho odborníci z 37 evropských zemí, zástupci Eurostatu, zástupce Světové banky a odborníci z ČSÚ.

Statistici ze sekce demografie a sociálních statistik ČSÚ si v rámci workshopu připravili dva příspěvky. Michaela Jirková a Lenka Křenková se ve svém vystoupení zaměřily na problematiku implementace každoročních modulů šetření a postupy při zakomponování nových témat v rámci šetření. Zpracovaly letošní modul v šetření Životní podmínky 2017 na téma finanční situace českých domácností. Simona Měřinská v příspěvku s Janem Pospíchalem hovořila o technické modernizaci sběru dat v našich domácnostních šetřeních, o monitoringu tazatelské sítě a kontrole terénních prací a v neposlední řadě také o možnostech zlepšování kvality sebraných informací.
Sběr dat v rámci šetření s názvem Životní podmínky zajišťuje Český statistický úřad od roku 2005 každým rokem. Jedná se o národní modifikaci celoevropského šetření European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).

Do šetření EU-SILC je již zapojeno 34 zemí Evropy

Díky statistickému zjišťování Životní podmínky jsou k dispozici data o ekonomické a sociální situaci domácností, a to nejen v rámci ČR, ale i ve většině států Evropy. Do šetření je zapojeno všech 28 členských států EU, dále Island, Norsko, Švýcarsko, Makedonie, Srbsko a Turecko a příprava národních šetření probíhá i v dalších zemích Balkánu.
Účelem šetření je získávat reprezentativní údaje o úrovni a rozdělení příjmů v jednotlivých typech domácností, informace o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, o vybavení domácností předměty dlouhodobého užívání a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnostech. Data sesbíraná při šetření se pak využívají například v souvislosti se zkoumáním míry ohrožení příjmovou chudobou nebo so­ciálním vyloučením.
Informace na toto téma můžete najít na internetových stránkách Českého statistického úřadu na ZDE a ZDE. Články ze šetření najdete pak v časopise Statistika&My www.statistikaamy.cz.

Společná fotografie účastníků workshopu.

Společná fotografie účastníků workshopu.