Spotřeba domácností táhne růst HDP

Ve většině zemí EU, a to i v Česku, růst spotřeby domácností letos zrychloval i díky rostoucí důvěře spotřebitelů.

Zrychlení růstu HDP ve 2. čtvrtletí 2017 bylo ve většině zemí EU spojeno i se zrychlením růstu výdajů na konečnou spotřebu domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD). V celé EU se výdaje na spotřebu domácností a NISD meziročně zvýšily o 2,0 %. Situaci pomáhá i rostoucí důvěra spotřebitelů měřená indikátorem důvěry (Consumer confidence indicator). Ten se od roku 2015 pohybuje vysoko nad úrovní z let 2008–2013. V posledních měsících dokonce překonával i rekordní výši, které dosahoval mezi květnem a červencem roku 2007.
Ve 2. čtvrtletí 2017 nejrychleji rostla spotřeba domácností v Rumunsku (o 7,7 % meziročně), v Polsku (5,2 %) a na Maltě (4,8 %). U prvních dvou států růst spotřeby domácností výrazně předčil i celkový růst HDP.
ČR dosáhla meziročního růstu spotřeby domácností ve výši 4,4 %, mezi­čtvrtletní zrychlení bylo vyšší o 1,3 p. b. Díky tomu se Česko dostalo blíže ke špici zemí EU podobně jako v případě meziročního růstu HDP.
Na opačném konci žebříčku se pak ocitly s 0,7% meziročním růstem shodně Lucembursko a Řecko. Za nimi se umístila Francie, kde spotřeba domácností vzrostla o 0,9 %. U Lucemburska jde naopak o výrazné mezičtvrtletní zpomalení (–1,5 p. b.), které se podepsalo i na celkovém tempu růstu HDP (2,2 %, v 1. čtvrtletí to bylo 4,0 %).

Meziroční růst výdajů na konečnou spotřebu domácností a NISD, 2. čtvrtletí 2017

Meziroční růst výdajů na konečnou spotřebu domácností a NISD, 2. čtvrtletí 2017