Výběr událostí z ČSÚ

5. ročník fotosoutěže My&Statistika. ČSÚ oslavil Evropský den statistiky. Dětský domov na výletě do řepnického psího útulku. Kraje o juniorech.

5. ročník fotosoutěže My&Statistika

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 75 zaměstnanců ČSÚ. Porota ve složení Petr Berounský, Zdeněk Kompert, Eva Krumpová, Karel Novotný, Michal Novotný, Topí Pigula, Marek Rojíček a Veronika Wölfelová vybrala nejlepší snímky z 319 fotografií s tématem Smysly. Soutěžilo se v pěti kategoriích: čich, hmat, chuť, sluch a zrak. Porota udělila první až třetí místo v každé kategorii. Ti, co se umístili na čtvrtém až šestém místě, byli oceněni zvláštní cenou poroty. Absolutním vítězem letošního fotografického klání se stal Jiří Růžička. Vítězné a oceněné snímky jsou instalovány v budově ČSÚ v Praze na Skalce. Výstava potrvá do konce ledna 2018.

Vítězná fotografie

 

Vítězná fotografie Jiřího Růžičky.

ČSÚ oslavil Evropský den statistiky

Program odstartoval 16. října tiskovou konferencí na téma nejoblíbenější jména dětí narozených v lednu 2017. Najdete je na Twitteru @statistickyurad pod hashtagem #StatsDay2017. Naleznete zde také data za ČR a EU a jejich srovnání.
V úterý 17. října byla zahájena v ČSÚ v Praze na Skalce výstava Příběh statistiky, která zobrazuje vývoj od počátků lidstva až po současnost.
Ve středu 18. října se konal v oddělení informačních služeb ČSÚ a Ústřední statistické knihovně Den otevřených dveří. Knihovníci umožnili všem zájemcům přístup k unikátním archivním publikacím ze zdejšího knihovního fondu. Na dotazy o statistice a činnosti ČSÚ odpovídali zase zaměstnanci informačních služeb. Téhož dne byla také na internetových stránkách ČSÚ zveřejněna digitální publikace Eurostatu pojednávající o životě žen a mužů v EU, a to i v českém jazyce. Více na www.czso.cz/statsday2017.

Dětská jména

Dětský domov na výletě do řepnického psího útulku

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová připravila další výlet pro děti z dětského domova v Ústí nad Labem na Severní Terase. V sobotu 4. listopadu je vzala na prohlídku Psího domova v Řepnici na Litoměřicku. Útulek provozují od roku 1995 Miluše a Marek Maskulanisovi. Děti přivezly pro tamní psy a kočky granule a další pamlsky. Majitelka seznámila děti s chodem útulku, provedla je celým objektem a na závěr pro ně připravila pohoštění a drobné dárečky. „Úkolem tohoto zařízení je nejen starat se o zvířátka, ale i snaha najít jim nový domov. A i tenhle úkol se nám podařilo splnit. Malá kočičí slečna, která se nám motala pod nohama, s námi nakonec odjela. Děti ji věnovaly jedné hodné starší paní z Děčína. Ráda bych poděkovala celému kolektivu, který se o zvířata v útulku stará, za štědrost a vzácnou ochotu pomáhat dobré věci,“ sdělila Iva Ritschelová, která je dlouholetou patronkou ústeckého dětského domova.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová s dětmi z ústeckého dětského domova.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová s dětmi z ústeckého dětského domova.

Kraje o juniorech

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje konala prezentace pro média a odbornou veřejnost, kterou pořádala Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích. Irena Votrubová z oddělení informačních služeb představila webové stránky Úřadu a upozornila na publikace vydané v průběhu roku 2017. Hlavní část prezentace statistiků byla věnována analýze Mladá generace v Jihočeském kraji, která na základě statistických údajů zejména z oblasti demografie a sčítání lidu, domů a bytů charakterizuje a analyzuje postavení juniorů v kraji i v nižších územních celcích. Petra Dolejšová, Irena Kovárnová a Pavlína Kubíková zmapovaly demografické charakteristiky populace mladých do 29 let.
Stejné téma prezentovali 7. listopadu pracovníci KS ČSÚ Pardubice na Týdnu teorie a praxe v ekonomice, který uspořádala Univerzita Pardubice. Jak se žije mladé generaci v Pardubickém kraji, zajímalo nejen studenty Fakulty ekonomicko-správní, ale i akademické pracovníky.