OSN: Statistická ročenka celého světa

Téměř každý statistický úřad vydává ke konci kalendářního roku publikaci, která souhrnně pomocí statistických indikátorů mapuje život v předchozím roce. V případě OSN tato publikace podává informace nejen o různých zemích a regionech, ale také o světě jako celku.

Statistická divize OSN představuje na 511 stranách život obyvatel planety Země v roce 2017. První část věnovala demografickým a sociálním statistikám, přičemž zvláštní důraz dala na téma genderu, a to ve vztahu k rovnému přístupu chlapců a dívek nejen k základnímu, ale také ke středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání. Druhá část ročenky předkládá základní ekonomické indikátory, jako jsou například informace o hrubém domácím produktu, nezaměstnanosti či inflaci. Ve třetí, poněkud nesourodé části nalezne uživatel například údaje o životním prostředí, používání mobilních telefonů a dostupnosti internetu nebo o výrobě elektrické energie. Více ZDE.