Výzkumníkům se otevírá nové SafeCentrum

ČSÚ rozšiřuje nabídku poskytovaných služeb v oblasti mikrodat. Přístup je možný za přesně vymezených podmínek s důrazem na vysokou ochranu dat.

Od 15. ledna 2019 je pracovníkům výzkumných a vědeckých institucí umožněno samostatně pracovat v nově zřízeném SafeCentru v prostorách Ústřední statistické knihovny. Obdobné centrum zřídil i Eurostat a k poskytování mikrodat podobným způsobem se připojují další statistické úřady včetně mimoevropských. Ve středoevropském regionu navazuje ČSÚ na své kolegy z maďarského statistického úřadu. Přístup výzkumníků do centra bude možný pouze pro vědecké účely a na základě předchozího uzavření smlouvy a podpisu slibu mlčenlivosti. Prostor SafeCentra je důkladně monitorován a není z něj bez kontroly dovoleno cokoli odnášet v písemné nebo elektronické podobě, používat e-mail a internet a pořizovat jakékoliv záznamy. S ohledem na bezpečnost není výzkumníkům umožněno vnášet do centra například mobilní telefon.
Výsledky vědeckého bádání v SafeCentru jsou dále posouzeny odbornými útvary ČSÚ tak, aby nemohly obsahovat informace ohrožující ochranu dat a splňovaly příslušná ustanovení zákona o státní statistické službě. Výzkumník má také povinnost i po skončení své vědecké práce zachovávat mlčenlivost o důvěrných statistických údajích, se kterými se v průběhu výzkumné práce v SafeCentru seznámil. Veškeré zásady jsou podrobně popsány na webu ČSÚ.
Provoz SafeCentra v současné době probíhá v pilotním režimu. Více ZDE.

Výzkumníkům se otevírá nové SafeCentrum