Obchod se zbožím a službami v EU28

VYDÁNÍ: 04/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

U některých zemí EU dosahuje podíl bilance obchodu se zbožím a službami na hrubém domácím produktu i desítek procent. Většina zemí dosáhla obchodního přebytku.

V roce 2018 dosáhla většina zemí EU přebytku zahraničního obchodu se zbožím a službami. V absolutních číslech byly rekordmany Německo (přebytek 229,2 mil. eur), Irsko (99,5 mil. eur) a Nizozemsko (82,4 mil. eur). Velikost přebytku je ovlivněna velikostí ekonomiky (Německo) nebo například přítomností velkých internetových firem (Irsko). Pro skutečné porovnání jednotlivých zemí bude tedy lepší použít ukazatel podílu bilance zahraničního obchodu na hrubém domácím produktu (HDP). To nám ukáže vliv bilance v jednotlivých ekonomikách EU.
Nejvyšší podíl přebytku bilance na HDP loni měly Lucembursko (34,0 %), Irsko (31,2 %) a Malta (21,4 %). Jde o značně specifické případy. U Lucemburska a Malty například dominuje přebytek obchodu se službami, které země poskytují ve finanční oblasti. Výrazného přebytku dosáhly dále Nizozemsko (10,7 % HDP), Slovinsko (9,5 %) a Německo (6,8 %). V deficitu skončil zahraniční obchod v Rumunsku (–3,3 % HDP), na Kypru (–1,7 %), ve Velké Británii (–1,5 %), ve Francii (–1,0 %), v Lotyšsku (–0,6 %) a v Řecku (–0,3 %).
Bilance zahraničního obchodu je položka, která v případě české ekonomiky výrazně přispívá k ekonomickému růstu. Podle údajů Eurostatu dosáhlo Česko v roce 2018 přebytku ve výši 12,9 mil. eur, což představovalo 6,2 % HDP. Na žebříčku se tak umístilo hned za Německem. Převažoval přebytek obchodu se zbožím (3,8 % HDP), ale poměrně silné bylo i kladné saldo obchodu se službami (2,4 %).
Složitější je nalezení údaje za celou Evropskou unii. Obchody v rámci Unie jsou klíčové pro většinu zemí, a tak prostý součet bilancí o bilanci zahraničního obchodu v Unii nic nevypovídá. Statistiky obchodu s mimounijními zeměmi zase nezahrnují služby. Lze tedy jen uvést výsledek obchodu se zbožím. Ten loni mezi EU a ostatními státy světa skončil deficitem ve výši 24,6 mld. eur, což představovalo 0,2 % hrubého domácího produktu celé Unie.

Podíl bilance obchodu se zbožím a službami na HDP, 2018 (%)

Podíl bilance obchodu se zbožím a službami na HDP, 2018 (%)

Pozn.: *) Údaje za rok 2017. **) Bilance obchodu se zbožím mezi EU a zbytkem světa.
Zdroj: Eurostat

Autor: , analytička ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Zahraniční obchod se Spojeným královstvím

Ilustrační foto

Spojené království patří dlouhodobě mezi významné obchodní partnery České republiky. V období mezi roky 2005 až 2016 se co do velikosti obratu umisťovalo v první desítce států, s nimiž nejvíce obchodujeme. Od vstupu ČR do Evropské unie vzájemný obchod, s výjimkou několika let, neustále roste.

Zahraniční obchod s plynem

ilustrativní fotka

ČSÚ zaktualizoval metodiku k zahraničnímu obchodu se zemním plynem. Vypovídací schopnost statistiky zahraničního obchodu zůstává zachována.

Jak se měří zahraniční obchod

Ilustrační foto

Česká republika je závislá na zahraničním obchodě se zbožím. Jak se zahraniční obchod měří nebo, chcete-li, odhaduje?

Obchod České republiky se Slovenskem

Ilustrační foto

Od roku 2005 se velikost vzájemné zahraniční výměny mezi Českou republikou a Slovenskem zvýšila více než dvojnásobně. Náš východní soused si stále udržuje postavení druhého největšího obchodního partnera.

Zahraniční obchod se zdravím

Jaroslav Novák

S rozvojem cestovního ruchu neoddělitelně souvisí i poskytování zdravotní péče. Vedle její nutné, více či méně nahodilé složky se zvyšuje význam tzv. zdravotní turistiky.

V obchodě Unie s Ruskem došlo k obratu

ilustrativní obrázek

Po Číně a Spojených státech amerických představuje Rusko největší trh pro Evropskou unii. Unie se zase podílí 50 % na celkovém ruském obchodě. Jak se vyvíjely jejich obchodní vztahy v posledních deseti letech a jak je ovlivnily sankce přijaté EU v souvislosti s ukrajinskou krizí?

HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu

Ilustrační foto

Že česká ekonomika loni ožila, není třeba opakovat. Čísla o struktuře HDP, meziročním a mezikvartálním růstu jeho složek či výkonnosti odvětví jsou už týdny známa. Co víme dál?

Fakta o obchodě Česka se zahraničím

ilustrativní obrázek

Polovinu našeho exportu a více než dvě pětiny dovozu realizuje Česká republika se sousedními státy. Ze zemí mimo Evropskou unii vyváží nejvíce do Ruska a největší část dovozu pochází z Číny.

Vývozu dominují osobní auta

ilustrativní obrázek

Na prvních příčkách seznamu zboží ve vývozu a dovozu České republiky najdeme elektrická zařízení, silniční vozidla, výpočetní techniku a minerální paliva. Které z nich nejvíce ovlivňují obchodní bilanci?

Globalizace komplikuje statistiku

ilustrativní obrázek

Od roku 2011 začal ČSÚ publikovat zahraniční obchod dvěma způsoby – kromě tradičního přeshraničního pojetí také národní pojetí, jehož cílem je lépe zachytit výkonnost české ekonomiky. Sledování zahraničního obchodu je totiž v globalizovaném světě stále komplikovanější.

Ve vývozu ICT zboží jsme třetí v Evropě

Ilustrační foto

Jednou z nejvýznamnějších komoditních skupin obchodovaných se zahraničím se postupně stalo ICT zboží, jehož se v roce 2012 vyvezlo z ČR za zhruba 450 mld. Kč. To byla více než jedna sedmina celého českého exportu. Česká republika se tak zařadila mezi největší vývozce ICT zboží nejen v Evropě, ale i ve světě.