Turisté se rádi ubytovávají v hotelích

Začátek roku 2019 opět přinesl zvýšený zájem hostů o ubytovací služby. Počet přenocování se meziročně zvýšil o 0,9 % a celkový počet ubytovaných byl o 1,8 % vyšší než loni. Domácí klientela stále vykazovala zvýšený zájem o ubytování, ale poptávka ze strany zahraničních hostů po několika letech nepřetržitého zvyšování poklesla.

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se v 1. čtvrtletí letošního roku ubytovaly necelé čtyři miliony hostů. To meziročně představovalo zvýšení o 1,8 %, přičemž zahraničních hostů bylo více než domácích. V porovnání s loňským rokem se ale počet zahraničních návštěvníků snížil o 0,2 %, domácích hostů naopak o 3,8 % přibylo. Z hlediska kategorií ubytování byly nejvíce oblíbené hotely. Ty zaznamenaly 1,3% zvýšení návštěvnosti, penziony navštívilo o 6,4 % více hostů než vloni.
Počet přenocování hostů ve sledovaných zařízeních dosáhl 10,8 mil. nocí, což bylo o 0,9 % více než ve stejném období předcházejícího roku. Domácí klien­tela strávila v ubytovacích zařízeních o 4,2 % více nocí. Počet přenocování zahraničních hostů se snížil o 2,3 %. Hotely zaznamenaly 7,3 mil. přenocování. Rekreační střediska, vysokoškolské koleje, horské chaty, apartmány měly celkem 1,8 mil. přenocování a pen­ziony hlásily 1,3 mil. strávených nocí. Počet přenocování v nejluxusnějších pětihvězdičkových hotelích vzrostl o 4,0 %. K poklesu o 1,1 % došlo naopak ve čtyřhvězdičkových hotelích. V penzionech se počet přenocování zvýšil o 8,3 % a v turistických ubytovnách (hostelech) se meziročně snížil počet nocí o 3,7 %.

Praze chyběli cizinci

Z hlediska příjezdů byla meziročně vyšší návštěvnost v krajích Jihomoravském (o 7,2 %), Královéhradeckém (o 5,2 %) nebo v Kraji Vysočina (o 5,1 %). V Praze se nejvíce ze všech krajů dařilo příjezdům rezidentů (+9,0 %). Počet nerezidentů ale v hlavním městě poklesl o 2,0 %, což mělo rozhodující vliv na snížení počtu zahraničních hostů za celou republiku.
Meziročně vyšší návštěvnost z pohledu přenocování byla v osmi krajích. Největší růst poptávky po ubytování byl zaznamenán v Kraji Vysočina (+9,1 %), naopak pokles počtu přenocování se odehrál v krajích hl. m. Praha (–2,6 %), Středočeském (–2,4 %), Jihočeském (–2,1 %) a Karlovarském (–1,1 %). Ve většině z těchto regionů došlo ke snížení počtů přenocování cizinců.

Meziroční vývoj počtu domácích a zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (změna v %)

Němců i Rakušanů méně, Poláků a Slováků více

Němců se ve sledovaných zařízeních ubytovalo celkem 408 tis., meziročně se ale počty příjezdů z Německa snížily o 2,6 %. Z Rakouska jsme také zaznamenali menší počet ubytovaných hostů než loni. Návštěvnost ze zbylých okolních zemí byla ale na vzestupu. Hostů ze Slovenska přijelo celkem 143 tis. s meziročním zvýšením o 4,9 % a počty příjezdů z Polska (137 tis.) se zvýšily o 6,7 %. Čtvrtá příčka v příjezdech patřila hostům z Ruské federace. Těch se ubytovalo celkem 131 tis., což znamenalo pokles o 8,9 %.

Méně hostů do České republiky přijelo také z Itálie (–8,6 %) a v 1. čtvrtletí 2019 tradičně silná návštěvnost z Nizozemska zaznamenala pokles příjezdů o 7,0 % a přenocování o 4,6 %. Po loňském slabém výsledku Francie se návštěvnost z této země dostala v prvních třech měsících letošního roku znovu do kladných čísel. Francouzi v Česku strávili o pětinu více nocí (+20,8 %) a počty ubytovaných vzrostly o 16,9 %.

Vývoj v českých a moravských lázních

Lázeňská zařízení navštívilo v 1. čtvrtletí celkem 189 tis. hostů. V porovnání s loňským rokem to bylo o 0,6 % méně. Celkový počet přenocování se také meziročně snížil o 0,6 %. Pokles návštěvnosti českých lázní byl způsoben snížením zájmu ze strany cizinců. Nerezidentů se v 1. čtvrtletí 2019 ubytovalo o 6,2 % méně než vloni a počet nocí poklesl o 7,7 %. Naopak Češi do lázní jezdili ve větší míře. Počet ubytovaných lázeňských domácích hostů se zvýšil o 4,9 % a také počet nocí byl o 4,8 % vyšší.

Podíl příjezdů podle kategorie ubytování, 1. Q 2019 (%)

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch