Žáci a studenti online

Vládní opatření, která ze dne na den zavřela dveře škol, donutila školáky, učitele i rodiče nahradit tradiční výuku v lavicích výukou na dálku z domova pomocí online komunikace. Jak jsou na to připraveni?

Pro dnešní žáky a studenty jsou mobilní telefon a internet naprostou samozřejmostí. Ti mladší se již narodili do online světa a v mnoha případech si svůj život bez digitálních technologií příliš nedokážou představit. Chytrý telefon má a internet používá 99 % studentů starších 16 let. Téměř každý z nich má připojení i v rámci domácnosti. Především u mladších žáků ale hraje nezanedbatelnou roli rovněž čas a schopnosti rodičů, kteří jim s používáním aplikací pro vzdálenou výuku pomáhají.

Digitální dovednosti – studenti a dospělí používající vybrané aplikace a programy, 2019 (%)

Digitální dovednosti – studenti a dospělí používající vybrané aplikace a programy, 2019 (%)

Na internet přes mobil

Dostupnost internetu se neustále zvyšuje, mimo jiné také tím, jak se rozšiřuje používání mobilních telefonů. Od roku 2016 připadá v Česku v průměru na každého člena domácnosti staršího 6 let jeden mobilní telefon. Otázka ovšem je, k čemu lidé telefony používají. Ještě v roce 2010 to bylo zejména k telefonování a odesílání nebo přijímání textových zpráv. Na internet se z telefonů tehdy připojovala pouze 4 % dospělých osob. S rozšířením smartphonů a rychlých datových mobilních sítí se z telefonu stalo zařízení, které v mnohém nahradí, ba i předčí počítač. Díky tomu se pro mnohé žáky a studenty stal každodenní rutinou internet, na kterém tráví stále více času. V roce 2019 jen jeden student ze sta nepoužíval internet denně a jen dva ze sta se na něj nepřipojovali přes chytrý telefon. Čeští studenti nejen že používají internet častěji, než je průměr EU, ale především se více z nich k internetu připojuje pomocí mobilních telefonů.

Děti žijící v domácnostech s internetem a daným typem počítače, 2019 (%)

Děti žijící v domácnostech s internetem a daným typem počítače, 2019 (%)

Vybavenost domácností na výuku

I před vypuknutím koronavirové nákazy bylo samozřejmé se na internetu pohybovat. Nikdo však netušil, že se internet stane zásadním prostředkem umožňujícím výuku nebo v některých odvětvích práci z domova online. Zadávání, ale i následné plnění úkolů v rámci učení z domova probíhá nejčastěji právě přes internet. To před rodiče staví výzvu umožnit dítěti přístup k počítači. Pokud sami musejí pracovat z domova, a ještě k tomu mají více dětí ve školním věku, může být zajištění takového provozu značně komplikované.
Mezi dětmi ve věku 6–15 let se najdou 3,3 % takových, u nichž doma internet vůbec nemají. Dalších 5 % dětí sice doma internet má, ale nedisponuje ani počítačem, ani tabletem, a internet je tak pouze na telefonu. V domácnostech často chybějí i tiskárny či skenery, které jsou nyní potřeba pro předávání školních materiálů. Zároveň je dobré si uvědomit, že s tím, jak je k internetu doma připojeno více osob najednou, rostou exponenciálně i nároky na kvalitu používaného připojení. Co stačilo včera, dnes již stačit nemusí.

Patnáctiletí žáci používající internet k vybraným činnostem z oblasti zábavy, 2018 (%)

Patnáctiletí žáci používající internet k vybraným činnostem z oblasti zábavy, 2018 (%)

Studenti mají náskok

Současná situace prověří digitální schopnosti nejen žáků a studentů, ale i jejich rodičů a pedagogů. Skupinou, která v digitální gramotnosti vyniká, jsou studenti. Podle oficiálních statistik mají dovednosti vyšší, než je průměr populace. Ze šetření ČSÚ víme, že 90 % z nich si stáhlo aplikaci do telefonu nebo tabletu a téměř dvě třetiny si během posledního roku nainstalovalo do počítače alespoň jeden nový program. Z běžných programů použilo nejvíce studentů textový editor (například Word). Alespoň základní funkce tabulkového procesoru (například Excel) použilo 9 studentů z 10 a pokročilejší funkce 57 % studentů. Ani ve svém volném čase studenti digitálně nezaháleli, 71 % si upravilo fotografii v aplikaci na mobilu či pomocí programu v počítači.
Na významu nabývají také aplikace umožňující zasílat zprávy (jako například WhatsApp, Facebook Messenger, Viber apod.). Tyto chatovací aplikace jsou rychlejší a pohodlnější ve srovnání s e-maily, které se používají především při pracovní či formální komunikaci, tj. i mezi učiteli a žáky, případně jejich rodiči. Navíc umožňují skupinové konverzace, dají se kombinovat s videohovory či sdílením různých fotografií a videí, a lze je tak použít i pro online výuku. Necelá polovina studentů se již naučila používat internetová úložiště.

Šestnáctiletí a starší studenti v Česku a v zemích EU používající internet k vybraným činnostem, 2019 (%)

Šestnáctiletí a starší studenti v Česku a v zemích EU používající internet k vybraným činnostem, 2019 (%)

Máme na čem stavět

Dnes doma u počítače sedí nejen žáci, ale i jejich učitelé. Elektronizace ve školství, ať už se jedná o administrativní záležitosti jako třídnice či žákovské, o komunikaci se žáky a rodiči nebo o používání multimédií v rámci výuky, se dnes může zúročit v dovednostech a kompetencích učitelů při práci s výpočetní technikou z domova. Internet nenahradí práci učitelů ani žáků, své úsilí do výuky ale musejí obě strany investovat jiným, leckdy novým způsobem.
Není pochyb, že pro mnohé učitele i studenty představuje současný přesun výuky na digitální platformy výzvu. To nicméně neznamená, že by studenti předtím své školní povinnosti plnili výhradně offline. Již v roce 2018 téměř dvě třetiny patnáctiletých žáků uvedly, že ke komunikaci s učiteli používají e-mail. Přes elektronickou schránku například odevzdávali domácí úkoly nebo jiné školní práce, 10 % studentů tímto způsobem se svým učitelem komunikovalo dokonce každý den nebo skoro každý den. Téměř 70 % patnáctiletých studentů alespoň někdy nahlédlo na webové stránky své školy a stáhlo si odtud výukové materiály nebo svůj rozvrh hodin.
Je zřejmé, že pandemie společnost ochromila, nicméně i v nouzovém stavu je školní výuka a někdy i práce na dálku díky informačním technologiím řešitelná. Navíc může být impulzem k pokroku, a to nejen v koncepci a přístupu ke vzdělávání. Pokud by toto onemocnění přišlo v minulosti, jeho následky by v souvislosti s nedostatečným vybavením informační technikou byly bezesporu větší.

Údaje o vývoji a využívání internetu v České republice v roce 2019 nabízí brožura Informační společnost v číslech, kterou nedávno vydal ČSÚ. Více ZDE.

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání