Nezaměstnanost se v březnu nezvyšovala

Přestože polovina měsíce byla výrazně zasažena opatřeními souvisejícími s koronavirovou nákazou, na míře nezaměstnanosti v Česku se to nijak výrazně neprojevilo. I v ostatních evropských zemích byla situace podobná.

Důvodem je, mimo jiné, obecně nižší flexibilita trhu práce v Evropě. To je patrné zejména ve srovnání s velmi pružným pracovním trhem ve Spojených státech amerických, kde se nezaměstnanost zvýšila z únorových 3,5 % na 4,4 % v březnu a dále k dvouciferným číslům v dubnu.
Dopad na trh práce ale opatření měla, i když nebyl na první pohled patrný. Uzavření mnoha provozů způsobilo výrazný meziroční pokles průměrného týdenního počtu odpracovaných hodin. Zatímco v březnu 2019 průměrný pracovník za týden odpracoval 38,5 hodiny, letos to bylo 34,5 hodiny. Došlo tedy ke snížení o více než 10 %. Propad byl mnohem silnější u podnikatelů, kteří loni v březnu průměrně odpracovali 42,6 hodiny týdně a letos jen 35,5 hodiny (–16,7 %).

Skutečně odpracované hodiny za týden v hlavním zaměstnání v březnu

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost