Pasivní saldo bilance agrárního zahraničního obchodu Česka roste

Záporné saldo Česka v zahraničním obchodě se zemědělskými produkty se z dlouhodobého i střednědobého hlediska stále více zhoršuje. Průměrné záporné agrární saldo za uplynulých dvacet let do roku 2016 činilo 25 miliard korun ročně. V roce 2017 přesáhlo 32 miliard, v roce 2018 pak 41 miliard a v roce 2019 dosáhlo rekordních 47 miliard.

V některých obdobích se krátkodobě objevovalo zlepšení. Bylo tomu tak i v letošním prvním čtvrtletí, jehož záporné agrární saldo se meziročně přibližně o 1 miliardu korun snížilo.

Od poloviny března 2020 nastoupila koronavirová krize a zvláště od dubna začala ovlivňovat i zahraničně obchodní dění. Svůj vliv na obchodní výsledky také mělo a bude mít oslabování koruny nejen vůči euru, ale i vůči americkému dolaru i jiným měnám. V době krize se ve světě snížila poptávka po živočišných výrobcích a jejich ceny se snižují, zatímco poptávka po snadněji skladovatelných rostlinných výrobcích vzrostla a jejich ceny též.

Hlavní příčina vysokého záporného salda je stále stejná, a to i v prvním čtvrtletí 2020. Více než polovinu záporného agrárního salda ČR tvoří vysoké záporné saldo u masa. U této komodity dlouhodobě zůstává absolutně nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin. Agrární saldo zachraňuje několik komoditních skupin s tradičně vysokým kladným saldem: obilí, mléko, živá zvířata (a také tabák a výrobky). Bez nich by bývalo vysoké záporné agrární saldo ČR ještě vyšší.

Celkový zahraniční obchod se zbožím v Česku zaznamenal v roce 2019 nepatrný nárůst obratu, který dosáhl hodnoty 7 237,8 miliardy Kč. V porovnání s rokem 2018 vzrostl obrat o 1,5 % (103,8 miliardy Kč). Přispělo k tomu meziroční zvýšení vývozu o 2,1 % a dovozu o 0,8 %. Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila přebytkem 145,7 mld. Kč.

Další informace naleznete v publikaci Zahraniční obchod ČR se zbožím – roční údaje – 2019 dostupné na webu ČSÚ.

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství