Evropskou automobilovou velmocí je Lucembursko

V Lucemburském velkovévodství byl v roce 2018 nejvyšší stupeň automobilizace ze všech států Evropské unie. Nejnižší byl naopak v Rumunsku, Lotyšsku a Maďarsku. Česko patřilo mezi země s nejvyšším nárůstem počtu registrovaných osobních vozů. Nejvyšší podíl aut starších 20 let byl v Polsku.

Nejvíce osobních automobilů v rámci zemí Unie bylo v roce 2018 přihlášeno v Lucembursku (676 osobních automobilů na 1000 obyvatel). Toto číslo je však ovlivněno přeshraničními pracovníky používajícími služební automobily registrované v zemi. Další v pořadí byly Itálie s 646 vozy na tisíc obyvatel a Kypr s Finskem (shodně 629). Na opačném konci žebříčku se nacházelo s 332 vozy Rumunsko, dále Lotyšsko (369) a Maďarsko (373).

V České republice dosáhl předloni stupeň automobilizace 541 aut, v roce 2017 to bylo 525 vozidel. Pro zajímavost: v roce 1990 připadalo na tisíc obyvatel ČR pouhých 233 osobních vozů, v roce 2010 už 427 automobilů.

Nejvíce registrovaných osobních vozů (47 milionů) bylo v roce 2018 v Německu. Následovala Itálie (39 milionů) a Francie (32 milionů).

Během pěti let, od roku 2014 do roku 2018, došlo v několika členských státech k výraznému nárůstu počtu registrací. Nejvyšší byl zaznamenán v Rumunsku (31 %), dále v Česku, Slovensku a Litvě (shodně 19 %), Maďarsku a Portugalsku (shodně 17 %) a na Kypru (15 %).

Několik členských států EU vykázalo v roce 2018 velmi vysoký podíl starých osobních automobilů, které brázdily silnice již 20 a více let. Nejvyšší podíl takovýchto vozidel byl v Polsku (36,5 %), za nímž následovaly Estonsko (29,6 %), Finsko (25,2 %), Rumunsko (21,4 %) a Malta (20,8 %). Naopak podíl nejmladších osobních automobilů (mladších než 2 roky) byl největší v Irsku (29,2 %), Lucembursku (23,8 %), Dánsku (23,3 %) a Belgii (23,1 %).

Více zde a zde.