Zahraniční obchod se zbožím – listopad 2020

Vývoz zboží oproti loňskému listopadu vzrostl o 8,1 % na 353,2 mld. Kč. Dovoz se zvýšil o 2,1 % na 321,0 mld. Přebytek zahraničního obchodu narostl o 20,0 mld. Kč na 32,2 mld. Přírůstek vývozu byl nejvyšší od září 2019.

Meziroční růst exportu zboží během podzimu zrychloval a výrazný listopadový přírůstek nebyl ovlivněn ani zpřísněním opatření proti šíření koronaviru. Příznivě se vyvíjel vývoz téměř všech artiklů, zejména těch nejvýznamnějších – motorových vozidel (9,0 %), počítačů elektrických a optických přístrojů (17,0 %) nebo elektrických zařízení (13,0 %). Mírný nárůst si připsal i export strojů a zařízení, který se v listopadu zvýšil poprvé od září 2019 (2,2 %).

Listopadové zvýšení dovozu bylo první v roce 2020. Stále se propadala hodnota dovozu ropy a zemního plynu (kvůli snížení cen i poptávky). Mírně klesal i dovoz strojů a zařízení a motorových vozidel, což koresponduje se sníženou investiční aktivitou v domácí ekonomice. Výrazný nárůst ale zaznamenal import elektrických zařízení, počítačů, elektrických a optických přístrojů, chemických látek a přípravků nebo farmaceutických výrobků.

Bilance zahraničního obchodu se zbožím dále dosahovala výrazně kladného salda (32,2 mld. Kč). Velký nárůst přebytku (+20,0 mld.) ovlivnilo i srovnání se slabým listopadem 2019. Výrazně narostl přebytek obchodu s motorovými vozidly (+8,8 mld. Kč) a zlepšení bilance ovlivnilo i zmírnění deficitu obchodu s ropou a zemním plynem (4,3 mld.). Mohutné zlepšení zaznamenala bilance obchodu se státy EU (zvýšení přebytku o 25,3 mld. Kč).

V kumulaci od počátku roku dosáhl přebytek bilance 172,0 mld. Kč a proti stejnému období loňského roku se zvýšil o 18,1 mld. Hodnota vývozu klesla o 6,2 % a dovozu o 7,1 %.

Zahraniční obchod se zbožím v roce 2019

Vývoz vzrostl o 2,1 %. Dovoz vzrostl o 0,8 %. Přebytek bilance dosáhl 145,7 mld. korun.

Věcná struktura vývozu zboží: Motorová vozidla 27,6 %, Stroje a zařízení 11,2 %, počítače, elektronické a optické přístroje 10,4 %, Elektrická zařízení 8,4 %, Kovodělné výrobky 6,2 %.

Teritoriální struktura vývozu zboží: Evropská unie (27) 79,3 %, mimo EU 20,6 %. Německo 31,0 %, Slovensko 9,0 %, Polsko 6,3 %, Francie 5,1 %, Rakousko 4,2 %.