Nová poštovní známka připomíná blížící se sčítání 2021

Při letošním cenzu si přijdou na své i filatelisté.

Česká pošta vydala novou výplatní písmenovou poštovní známku s motivem Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Známka připomíná letošní sčítání a také skutečnost, že Česká pošta se na jeho průběhu významnou měrou podílí. Bude totiž zajišťovat terénní práce, jejichž součástí je tisk listinných sčítacích formulářů a servisní dokumentace, jejich předání obyvatelům, následný sběr vyplněných formulářů a informační pochůzky sčítacích komisařů. Většina těchto sčítacích komisařů bude z řad zaměstnanců České pošty.

Autoři známky jsou Jan Ungrád a Jan Moucha, známka nese označení „B“, což představuje cenu za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání. Vydána byla v nákladu 500 000 kusů a zájemci si ji mohou zakoupit na pobočkách a na webových stránkách České pošty.

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů