Polsko zveřejnilo výsledky sčítání lidu

Počet obyvatel u našeho severního souseda klesl, počet bytů však narostl.

Podle předběžných výsledků celostátního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 žilo v Polsku 38,180 milionu obyvatel. V porovnání s výsledky předchozího sčítání z roku 2011 se jejich počet snížil o 0,9 %. V Polsku bylo k datu posledního sčítání 6,8 milionu budov, v nichž se nacházelo 15,2 milionu bytů. Ve srovnání s výsledky cenzu z roku 2011 se počet bytů zvýšil téměř o 1,7 milionu, tj. o 12,6 %, a počet budov se zvýšil téměř o 800 tisíc, tj. o 13,3 %. Užitná plocha bytů, kterou mělo obyvatelstvo k dispozici, byla 1 121,3 milionu m2, což oproti situaci v roce 2011 představovalo nárůst o téměř 175 mil. m2, tedy o 18,5 %.

Více se dozvíte zde.