Domácnosti vodou šetřily

V roce 2022 spotřeboval každý obyvatel Česka denně průměrně 130,1 litrů vody.

Největší celková spotřeba vody byla v loňském roce zaznamenána v hl. m. Praze, kde bylo na osobu a den fakturováno průměrně 162,8 litrů (zahrnuta voda fakturovaná domácnostem, průmyslu a ostatním spotřebitelům). Pražské domácnosti vykázaly průměrnou spotřebu 111,2 litrů na osobu a den. Nejnižší celkovou spotřebou se mohou chlubit obyvatelé Zlínského kraje, kde bylo na osobu a den fakturováno průměrně 111,3 litrů a na domácnosti vycházela spotřeba 77,2 litrů na osobu a den.

Praha rovněž patří k regionům, kde je voda nejdražší. Zatímco za celou republiku vychází průměrná cena vodného na 46,1 Kč/m3 bez DPH a stočného na rovných 41 Kč/m3 bez DPH, v hlavním městě je to 51 Kč/m3 za vodné a 47,4 Kč/m3 za stočné. Nejvyšší částky platí spotřebitelé za vodu v Ústeckém kraji, kde bylo průměrné vodné za rok 2022 v úrovni 53,8 Kč/m3 a stočné 47,5 Kč/ m3. Druhé nejvyšší ceny mají v Libereckém kraji, v němž vodné dosahovalo 51,3 Kč/m3 a stočné 48,4 Kč/m3. Nejnižší vodné najdeme v Královéhradeckém kraji, kde činilo 41 Kč/m3, nejnižší stočné 32,6 Kč/m3 pak mají v Kraji Vysočina.

Vodu z vodovodů mohlo v loňském roce využívat 95,6 % obyvatel Česka. Délka vodovodní sítě vzrostla o 1 % a dosáhla hodnoty 81 005 km. Počet vodovodních přípojek se loni zvýšil o 1,2 % na 2 267 258. Celkový objem fakturované pitné vody poklesl jen zanedbatelně, pro domácnosti se však snížil o 4 %.

Napojení obyvatel Česka na vodovod a kanalizaci

Počet obyvatel napojených na kanalizaci vrostl mezi lety 2021 a 2022 o 0,2 % na 9 191 291, což odpovídá 87,3 % z celkového počtu obyvatel České republiky. Zvýšilo se i množství čištěné odpadní vody (bez srážkových vod) ze 440 719 tis. m3 v roce 2021 na 442 390 tis. m3 o rok později. Počet čistíren odpadních vod stoupl z 2 861 na 2 915. Jejich celková kapacita však zůstala téměř stejná. Celková délka vodních toků u nás v loňském roce činila 55 181,8 km. Z toho 16 664,7 km bylo upravených.

Pravidelná publikace vydávaná s roční periodicitou shrnuje údaje o spotřebě vody, napojení domácností na vodovod a kanalizaci, objemu odpadních vod, průměrných cenách vodného a stočného a vodních tocích v České republice. Údaje o vodovodech a kanalizacích byly sbírány v roce 2022 od 1 346 obcí a 349 profesionálních provozovatelů, z nichž 25 provozovalo vodovody a kanalizace současně ve více krajích. Publikované výstupy za kraje a celou republiku jsou výsledkem matematického dopočtu.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika