Čtvrtina mladých dospělých v Nizozemsku trpí nadváhou

V roce 2022 trpělo v Nizozemsku 17 % všech dětí a mladých lidí ve věku od 2 do 24 let nadváhou. Týká se to zejména mladých dospělých ve věku 18 až 24 let.

Podíl dětí a mladých lidí s nadváhou se za posledních 10 let zvýšil. V roce 2014 trpělo nadváhou 15 % osob ve věku 2 až 24 let. Nárůst je patrný především u mladých dospělých ve věku 18 až 24 let: z 21 % v roce 2014 na 25 % v roce 2022. Podíl obézních mladých lidí zůstává od roku 2014 stejný, a to 7 %.

Nejmenší pravděpodobnost nadváhy mají mladí lidé nizozemského původu (15 %), do kategorie obezity jich spadla 4 %. U osob, které se do Nizozemska přistěhovaly z jiných evropských států (resp. jsou potomci těchto migrantů), mělo nadváhu 17 % osob a 3 % byla obézní. Nadváha je nejčastější mezi mladými lidmi mimoevropského původu (24 %), hranici obezity překročilo více než 6 % dětí a mladých z této skupiny.

Bez ohledu na původ bylo mezi dívkami a ženami ve věku 2 až 24 let 18,4 % osob s nadváhou a 4,8 % obézních. U stejně starých chlapců a mužů byly tyto podíly 16,2 %, resp. 4,0 %.

Kromě věku osoby hraje u výrazné nadváhy dětí a mladých lidí roli i úroveň vzdělání rodičů. Například v letech 2018 a 2021 se mezi dětmi ve věku od 2 do 11 let vyskytovala obezita třikrát častěji u těch, jejichž rodiče měli maximálně středoškolské vzdělání, ve srovnání s dětmi rodičů, kteří měli maturitní nástavbu nebo absolvovali vysokou školu. Výrazná nadváha je také mnohonásobně častější u dětí s alespoň jedním obézním rodičem.

U mladých lidí s nadváhou je rovněž menší pravděpodobnost, že splní doporučení pro fyzickou aktivitu pro svou věkovou skupinu. Tyto normy pro fyzickou aktivitu stanovené nizozemskou Radou pro zdraví splňuje bez ohledu na hmotnost téměř polovina mladých lidí ve věku od 4 do 24 let. Děti ve věku 4 až 11 let splňují směrnice s větší pravděpodobností, než mladí lidé ve věku 12 až 17 let (57 % oproti 33 %). Mezi mladými dospělými ve věku 18 až 24 let je tento podíl 51 %.

V případě mladých lidí, kteří mají výraznou nadváhu, je ale pravděpodobnost splnění pokynů pro fyzickou aktivitu nižší. Splňuje je 44 % osob s nadváhou a 40 % osob s obezitou. S nejmenší pravděpodobností směrnice splní 12–17letí s nadváhou, kteří to zvládají jen ve 29 %.

Více se dočtete zde.