Zaměřeno na zdravotní omezení

V červenci se rozběhla terénní fáze výběrového šetření osob se zdravotním omezením.

Tazatelky a tazatelé ČSÚ během druhé poloviny letošního a následně i příštího roku navštíví zhruba 6 000 domácností. Šetření se bude týkat těch členů domácnosti, kteří se kvůli svým zdravotním problémům dlouhodobě potýkají s určitými omezeními v běžném životě, ať už mají přiznaný invalidní důchod nebo příspěvek na péči, či nikoliv. Výsledky tak pomohou zmapovat situaci těchto osob a mohou posloužit pro lepší nastavení politik a programů zdravotní a sociální péče. Předchozí vlna takto zaměřeného šetření proběhla v České republice v roce 2018. Její výsledky a podrobné informace o průběhu šetření naleznete zde.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost