Univerzitní diplom pro každého?

V roce 2022 mělo terciární vzdělání 42 % obyvatel EU ve věku 25 až 34 let, což je o jeden procentní bod více než v roce 2021. Stále je to však o 3 p. b. za cílem 45%, který si pro rok 2030 stanovila Evropská unie.

Rozdíly mezi pohlavími v terciárním vzdělání jsou zřejmé. Mezi ženami ve věku 25 až 34 let má vysokoškolský diplom téměř každá druhá (48 %), z mužů se před 35. narozeninami může touto úrovní vzdělání prokázat jen 37 %.

Celkový cíl pro rok 2030 splnila již téměř polovina zemí EU: Irsko (62 %), Lucembursko (61 %), Kypr (59 %), Litva (58%), Nizozemsko (56%), Švédsko (52%), Španělsko a Belgie (obě 51 %), Francie (50 %), Dánsko (49 %), Slovinsko (47 %), Lotyšsko (46 %) a Řecko (45 %). Česko za tímto limitem zatím zaostává o 10. p. b, terciární vzdělání ve věkové skupině 25 až 34 let může u nás vykázat jen 35 % osob. Nejvíce vzdáleny od cílové úrovně jsou v Rumunsku (25 %), Itálii (29 %) a Maďarsku (32%).

Více se dočtete zde.