Tempo růstu tržeb ve službách postupně zpomalovalo

V prvním čtvrtletí letošního roku se tržby (v běžných cenách, očištěné o kalendářní vlivy) v odvětví služeb meziročně zvýšily o 8,1 %.

Zatímco v prvních dvou čtvrtletích roku 2022 přesahoval růst tržeb ve službách 20 %, v následujícím období postupně zpomaloval. Ve třetím čtvrtletí dosáhl 17,1 % a ve čtvrtém 10,4 %. Podobný trend zaznamenalo odvětví služeb i v rámci celé Evropské unie, kde tempo růstu na počátku loňského roku přesahovalo 22 %, ale na počátku toho letošního činilo „jen“ 8,9 % (v době psaní článku nebyly dostupné údaje za Francii, Chorvatsko, Irsko, Řecko, Slovinsko a Švédsko). Jedinou zemí evropské sedmadvacítky, která zaznamenala meziroční pokles, je Dánsko (–8,1 %). Na druhé straně růst oproti prvnímu čtvrtletí 2022 o více než 20 % hlásily Rumunsko (+20,4 %) a Bulharsko (+20,2 %).

Meziroční zvýšení tržeb zaznamenaly v Česku i v EU27 všechny ekonomické sekce služeb. U nás nejrychleji rostlo ubytování, stravování a pohostinství (CZ NACE, sekce I, +33,2 %), přičemž růst byl zaznamenán jak v ubytování (CZ NACE, oddíl 55, +47,1 %), tak ve stravování a pohostinství (CZ NACE, oddíl 56, +30,0 %). V evropské sedmadvacítce tato sekce rostla o 27,5 % a rekordmanem se stalo Lotyšsko s růstem 55,6 %.

Nejvýznamnější odvětví služeb z hlediska objemu celkových tržeb – činnosti v oblasti dopravy a skladování (CZ NACE, sekce H) vykázalo u nás růst o 1,0 %, a za evropským průměrem (+5,1 %) tak zaostávalo. Vodní doprava (CZ NACE, oddíl 50) rostla o 33,2 %, letecká doprava (CZ NACE, oddíl 51) o 22,6 %, poštovní a kurýrní činnosti (CZ NACE, oddíl 53) zaznamenaly růst o 3,4 %, pozemní a potrubní doprava (CZ NACE, oddíl 49) o 3,3 %. Naproti tomu skladování a vedlejších činnosti v dopravě (CZ NACE, oddíl 52) vykázaly meziroční pokles (–3,2 %).

Meziroční index za služby v 1. čtvrtletí 2023


*Za státy Chorvatsko, Francie, Řecko, Irsko, Slovinsko a Švédsko nejsou data k dispozici.

Růst zrychlily služby v ICT

Jediným odvětvím v Česku, které za poslední rok svůj růst tržeb zrychlilo, byly informační a komunikační činností (CZ NACE, sekce J), v nichž se tržby v prvním kvartálu roku 2023 meziročně zvýšily o 9,7 %. Ve stejném období loňského roku činil meziroční růst 9,4 %. Na letošním nárůstu se podílela všechna dílčí odvětví této sekce, což ale neplatí pro celou EU 27, kde tržby za tvorbu programů a vysílání (CZ NACE, oddíl 60) klesly o 0,2 %. Nejrychleji rostoucím odvětvím sekce J byly v tuzemsku činnosti v oblasti informačních technologií (CZ NACE, oddíl 62), kde se tržby zvýšily o 14,2 %. V evropském průměru se nejvíce zadařilo filmovému průmyslu (CZ NACE, oddíl 59), který vzrostl o 13,3 %. V ČR dosáhl růstu 10,5 %.

Činnosti v oblasti nemovitostí (CZ NACE, sekce L), pod které spadají nákup a prodej nemovitostí, jejich pronájem a správa nebo činnosti realitních agentur, dosáhly růstu 5,5 %, v zemích evropské sedmadvacítky 5,4 %.

V odvětvové sekci profesních, vědeckých a technických činností (CZ NACE, sekce M) nedosáhl tuzemský růst (+8,5 %) celoevropského výsledku (+9,3 %). Nárůst byl zaznamenán ve všech sledovaných odvětvích této sekce, tedy v právních a účetních činnostech (CZ NACE, oddíl 69, +8,6 %), v architektonických a inženýrských činnostech, kam spadají i technické zkoušky a analýzy (CZ NACE, oddíl 71, +9,6 %), v reklamě a průzkumu trhu (CZ NACE, oddíl 73, +7,1 %) i v ostatních profesních, vědeckých a technických činnostech (CZ NACE, oddíl 74, +7,3 %).

V posledním zbývajícím odvětví služeb – administrativních a podpůrných činnostech (CZ NACE, sekce N) došlo u nás k růstu tržeb o 8,7 %. Po Lucembursku a Itálii se jedná o třetí nejnižší nárůst v rámci EU. Pokles vykázaly jen Dánsko (–28,6 %) a Slovensko (–16,2 %). V tuzemsku se jedná sice o nejslabší výsledek za posledních osm čtvrtletí, ale meziročního navýšení dosáhla všechna dílčí odvětví této sekce. Tržby za činnosti související se zaměstnáním (CZ NACE, oddíl 78) překonaly první čtvrtletí loňského roku o 8,4 %, cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti (CZ NACE oddíl 79) o 4,9 %, bezpečnostní a pátrací činnosti (CZ NACE oddíl 80) o 7,2 %, činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (CZ NACE oddíl 81) o 13,3 % a administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (CZ NACE oddíl 82) dokonce o 14,1 %.

Meziroční index tržeb za služby

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby