Brazílie má méně obyvatel, než se předpokládalo

V roce 2022 Brazílie poprvé překonala hranici 200 milionů obyvatel. Podle výsledků posledního sčítání lidu dosáhl počet obyvatel 203,1 milionu.

I když se jedná o nejvyšší počet obyvatel v dějinách tohoto státu, je zhruba o deset milionů nižší, než předpokládaly oficiální prognózy tamních demografů. I tak Brazílie zůstává i nadále nejlidnatější zemí Latinské Ameriky a sedmou nejlidnatější zemí světa.

Při předchozím sčítání v roce 2010 žilo v Brazílii 190,6 milionu osob. Mezi lety 2010 a 2022 tak počet obyvatel vzrostl o 6,5 %. Za 150 let, které dělí poslední sčítání lidu od prvního, se počet obyvatel Brazílie zvýšil více než dvacetkrát. Největší nárůst v absolutních číslech byl zaznamenán v 70. a 80. letech 20. století, a sice 27,8 milionu osob. Přesto časová řada sčítání lidu ukazuje, že roční tempo růstu se od 60. let 20. století snižuje. V období let 2010 až 2022 se počet obyvatel zvyšoval v průměru o 0,5 % ročně, což bylo nejméně od začátku časové řady v roce 1872.

Brazílie má 5 570 obcí a téměř polovina (45 %) z tohoto počtu měla v roce 2022 méně než 10 tisíc obyvatel. V těchto 2 495 obcích žilo celkem 12,7 milionu osob, tj. 6,3 % populace. Většina brazilské populace (55 % z celkového počtu) žila v některé z 319 obcí s více než 100 tisíci obyvateli. Nejlidnatějším brazilským městem bylo Sao Paulo s 11,5 milionu obyvatel. Počet obyvatel se zde od roku 2010 zvýšil o 1,8 %. V druhém Riu de Janeiro žilo v roce 2022 více než 6,2 milionu osob, ale od posledního sčítání toto město zaznamenalo úbytek 1,7 %. Hlavnímu městu Brasília, v němž žilo 2,8 milionu osob, patřila až třetí příčka, ale za 12 let mezi posledními sčítáními v něm přibyla téměř desetina obyvatel (+9,6 %).