Fotovoltaika na vzestupu

Budování solárních elektráren v Česku nadále zrychluje. Jen za první pololetí letošního roku jich bylo připojeno o 69 % víc než za celý rok 2022.

Podle dat zveřejněných Solární asociací bylo za prvních šest měsíců letošního roku do distribuční sítě v Česku úspěšně připojeno celkem 45 197 solárních elektráren, jejichž celkový výkon dosahuje 487 MWp. Za celý rok 2022 to bylo 33 760 elektráren o souhrnném výkonu 289 MWp. Růst nadále táhnou domácnosti, kterým bylo proplaceno 31 555 žádostí z dotačního programu Nová zelená úsporám. Zvyšuje se rovněž zájem o akumulaci energie, skoro 95 % letos připojených domácích elektráren je vybaveno bateriemi.

Postupně také roste velikost rezidenčních projektů. Zatímco v předchozích letech měly téměř všechny výkon do 10 kWp, v letošním roce výrazně přibylo i těch, které tuto hranici překračují. Průměrný výkon domácí fotovoltaické elektrárny dosáhl 7,8 kWp.

Fotovoltaika v Česku v 1. pololetí 2023

Velké zdroje bez akumulace

Vedle malých elektráren začínají vznikat i rozsáhlejší projekty, ať už jde o střešní elektrárny s výkonem nad 100 kWp, nebo o velké pozemní zdroje. Drtivou většinu nových instalací stále tvoří elektrárny do 10 kWp na rodinných domech, nicméně 13 nových elektráren s výkonem nad 1 MWp přispělo k celkovému přidanému výkonu celými deseti procenty. Průměrný výkon fotovoltaické elektrárny v Česku dosáhl 10,7 kWp.

Přestože téměř všechny nové instalace solárních panelů na rodinných domech jsou doplněny bateriovým úložištěm, zcela opačná situace panuje v oblasti velkých instalací. Nadále pokračuje trend výstavby velkých fotovoltaických elektráren prakticky bez akumulace. Ze 13 elektráren s výkonem nad 1 MWp uvedených do provozu v letošním roce je bateriovým úložištěm vybavena pouze jedna.

Pro zajištění stability elektrizační soustavy a bezpečnosti dodávek je však do budoucna vhodné akumulaci energie u solárních zdrojů zajistit. Kromě ukládání elektřiny do baterií se jako perspektivní jeví elektrolytická výroba vodíku.

Celkový výkon všech 130 330 solárních elektráren v Česku na konci letošního prvního pololetí téměř dosáhl hranice tří gigawatt (2,97 GWp). Fotovoltaické panely jsou u nás instalovány na více než sto tisíci střechách.

Nově instalovaný výkon FVE v Česku (MWp)

Evropské země mezi světovou špičkou

Z údajů zveřejněných organizací SolarPower Europe vyplývá, že solární energie se stala globálním lídrem mezi obnovitelnými zdroji. Z celkových 362 GW nově instalovaných obnovitelných zdrojů v loňském roce představovala fotovoltaika 66 %. Vítr poháněl 22 % nových obnovitelných energetických zdrojů, voda 8 %, biomasa 2 % a ostatní technologie také 2 %. V porovnání celkové světové výroby elektřiny už je však pozice fotovoltaiky výrazně slabší. V roce 2022 tvořila 4,5 % a ostatní obnovitelné zdroje 25,4 %. Více než 70 % vyrobené elektřiny na světě stále pocházelo z neobnovitelných zdrojů.

Nejrychleji přibývá solárních elektráren v Číně, kde bylo loni nově instalováno 94,7 GW fotovoltaického výkonu. Druhou příčku zaujímají Spojené státy s 21,9 GW. Z evropských zemí se v celosvětové první desítce nachází na páté pozici Španělsko s 8,4 GW instalací v roce 2022, na šesté Německo se 7,4 GW a na osmé Polsko se 4,5 GW.

Po přepočtu fotovoltaického výkonu na obyvatele je globální jedničkou Austrálie s 1 191 W na hlavu a druhé místo s 1 029 W drží Nizozemsko. První světovou desítku dále tvoří Německo (815 W), Dánsko (713 W), Japonsko (677 W), Belgie (667 W), Estonsko (601 W), Španělsko (572 W), Švýcarsko (535 W) a Řecko (531 W).

Top 10 zemí podle kapacity fotovoltaických elektráren (GW, 2022)

Článek si můžete přečíst v zářijovém čísle časopisu Statistika&My.