Množství dobrovolnické práce v neziskových institucích se v roce 2021 snížilo

V roce 2021 v Česku působilo 150 tisíc neziskových institucí a jejich počet se meziročně zvýšil o dvě procenta. Stav jejich zaměstnanců vzrostl oproti roku 2020 o necelá tři procenta na téměř 120 tisíc. Počet odpracovaných hodin dobrovolníky se ale meziročně snížil o více než 11 procent.

Počet neziskových institucí v roce 2021 vzrostl na 150 236, což představovalo meziroční zvýšení o 2 %. Největší nárůst byl evidován u právnické formy spolek, kterých za rok 2021 vzniklo přes 2,5 tisíce. ČSÚ poprvé publikoval i počet aktivních spolků. Ze 100 tisíc jednotek, které byly v roce 2021 vedeny v Registru ekonomických subjektů, bylo podle databáze Ministerstva spravedlnosti ČR (veřejného rejstříku) aktivních pouze 63 tisíc jednotek, u formy pobočný spolek bylo aktivních 22 tisíc z celkem 25 tisíc jednotek.

V roce 2021 činil počet zaměstnanců neziskových institucí vyjádřený v přepočtených úvazcích 118 025 osob, což představovalo meziroční mírný nárůst o 2,71 %. Jejich podíl na celkové zaměstnanosti v Česku byl 2,24 %.

Počet odpracovaných hodin dobrovolníky klesl v roce 2021 meziročně o 11,4 % na 40,3 milionu. Hodnota dobrovolnické práce činila 7,8 mld. Kč, což meziročně představovalo pokles o 5,9 %. Důvodem snížení počtu dobrovolnických hodin byla opatření zavedená během epidemie onemocnění covid-19, kdy v průběhu roku 2021 bylo uzavřeno mnoho neziskových institucí, které tak nemohly vykonávat svoji činnost.

Dobrovolnická práce není součástí ukazatelů národních účtů, včetně HDP, a je zahrnuta pouze v Satelitním účtu neziskových institucí. Vzhledem k připravované revizi národních účtů, která bude publikována v červnu 2024, byla za rok 2021 zveřejněna pouze předběžná verze národních účtů, jež neumožňuje sestavit satelitní účet neziskových institucí. ČSÚ proto zveřejňuje pouze údaje o počtech institucí a dobrovolnících za rok 2021. Aktualizovaná časová řada Satelitního účtu neziskových institucí za roky 2005-2022 bude publikována v říjnu 2024.

Satelitní účet neziskových institucí je doplněním a rozšířením národních účtů. Údaje za všechny neziskové instituce sjednocuje v jednom účtu a rozšiřuje statistické sledování o ukazatele, které jsou pro neziskové instituce charakteristické, ale národní účty je nezachycují. Jde například o hodnotu práce dobrovolníků nebo rozdělení nákladů neziskových institucí dle účelu.

Vyplývá to z aktualizovaných dat Satelitního účtu neziskových institucí ČSÚ.