Krajské analýzy výsledků Sčítání 2021

ČSÚ nově zveřejnil analýzy výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v jednotlivých krajích.

Na rozdíl od dosud vydaných rozsáhlých souborů dat přinášejí specifický analytický pohled na výsledky v příslušném kraji. Mimo to mají publikace ve všech krajích jednotnou strukturu, aby se s nimi uživatelům lépe pracovalo.

Analýzy obsahují informace o struktuře obyvatelstva podle pohlaví, věku, vzdělání, ekonomické aktivity, údaje o skladbě a velikosti domácností, struktuře, velikosti, stáří a technickém vybavení domovního a bytového fondu a řadu dalších pohledů. Samostatnou kapitolu tvoří také dojížďka do zaměstnání a škol, a to nejen z pohledu její četnosti, ale i z hlediska použitých dopravních prostředků. Všechny údaje jsou zobrazeny nejen za celý kraj, ale i za jeho dílčí územní celky spolu s vyhodnocením vývoje v posledních 10 letech, v některých ukazatelích i od roku 1980. Publikace jsou doplněny mezikrajským srovnáním v přehledné tabulce, množstvím grafů, kartogramů a také metodickými vysvětlivkami.

Všechny publikace jsou v elektronické podobě k dispozici v Katalogu produktů ČSÚ.