Kriminalita v ČR a EU 2012‒2022

Publikace přináší souhrnné informace o struktuře kriminality v České republice a srovnání vybraných ukazatelů se zeměmi Evropské unie.

Vedle údajů o absolutním počtu trestných činů, pachatelů a jejich obětí obsahuje i podílové ukazatele přepočtené na 100 tisíc obyvatel nebo vztažené ke kriminalitě celkem. Data za Česko jsou členěna jednak demograficky podle pohlaví a věku pachatele, jednak také geograficky do úrovně krajů. Zdroji dat pro publikaci byly kriminální statistiky Policejního prezidia ČR, Statistika Ministerstva spravedlnosti a statistika Vězeňské služby ČR. Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z databáze Eurostatu.

Několik čísel na ukázku

Míra kriminality v Česku od roku 1994 s výjimkami několika roků setrvale klesala. K radikálnímu snížení došlo v letech 2020 až 2021, která byla ovlivněna pandemií covidu-19 a s ní souvisejícími opatřeními omezujícími volný pohyb osob. Po odeznění pandemie proto v roce 2022 počet registrovaných trestných činů výrazně narostl, stále však byl nižší než v roce 2019. Za posledních pět let klesla registrovaná kriminalita v Česku o 10 %, za posledních deset let o 40 %.

Nejvíce trestných činů evidovala policie loni v hlavním městě Praze a v Moravskoslezském kraji. Kraji s nejmenším počtem trestných činů byly Karlovarský, Pardubický a Kraj Vysočina. Podle počtu trestných činů na 100 tisíc obyvatel zůstává kriminalitou nejvíce zatíženým regionem Praha, nejnižších hodnot dosáhl Pardubický kraj.

Pro trestnou činnost bylo u nás v roce 2022 stíháno a vyšetřováno 75 160 osob, z toho se ve 314 případech jednalo o právnické osoby. Od roku 2012 počet stíhaných osob klesl o 34 %. Více než tři čtvrtiny (77,7 %) stíhaných nebo vyšetřovaných osob tvořili muži ve věku mezi 18–64 lety, žen ve stejném věku bylo 15,1 %. Podíl osob do 18 let činil 4,9 %.

Za spáchání trestného činu bylo v loňském roce u nás odsouzeno 50 277 osob, největší počet odsouzených v poslední dekádě byl evidován v roce 2013 (77 967). Ve věznicích včetně vazebních bylo v roce 2023 umístěno 19 052 osob a věznice v Česku byly naplněny z 94 %. Na 100 tisíc obyvatel pobývá u nás ve vězení 175,2 osoby, což nás řadí mezi nejhorší země v rámci EU. Nejméně vězněných osob na 100 tisíc obyvatel má Finsko (50,8 v roce 2021).

Více informací zde.