Jak se daří kultuře v Portugalsku

Portugalský statistický úřad na konci minulého roku zveřejnil publikaci Statistika kultury – 2022, která obsahuje nejnovější informace o kulturních a tvůrčích odvětvích.

V tomto vydání, které respektuje dohodu, jíž bylo dosaženo v rámci evropského statistického systému o statistikách kultury a tvůrčích odvětví, a které tak umožňuje srovnatelnost informací v zemích EU, jsou statistické informace uspořádány do 12 kapitol: zaměstnanost v kultuře, spotřebitelské ceny kulturních statků a služeb, podnikatelský sektor, mezinárodní obchod s kulturními statky, účast na kulturním dění, kulturní dědictví, výtvarné umění, tiskoviny a literatura, audiovizuální a multimediální díla, scénická umění, rozhlasové, televizní a internetové vysílání a financování kultury a tvůrčích činností. Zajímavé jsou jak údaje o výdajích na kulturu ze strany domácností, tak i data o tom, kolik se za kulturu utrácí z obecních rozpočtů.

K dispozici jsou kromě textové části (v portugalštině) i tabulky v xlsx či csv formátu. Vše najdete zde.