03 Novověk

1897 | Zřízen Zemský statistický úřad

Dne 6. března 1897 byl zřízen Zemský statistický úřad Království českého, který se stal prvním skutečně statistickým úřadem na území dnešní České republiky. Působnost šetření Zemského statistického úřadu se vztahovala pouze na Čechy. Zemský statistický úřad se skládal ze dvou orgánů: Statistické komise, což byl odborný poradní a usnášející orgán, a Statistické kanceláře, která byla orgánem výkonným. Přednostou Úřadu se stal dosavadní předseda Statistické kanceláře Karel Kořistka, po něm vedení úřadu převzal Dobroslav Krejčí.

Statistický úřad vydal v letech 1909 a 1913 „Statistické příručky království Českého“, v nichž byly uvedeny údaje v několikaleté retrospektivě a nechybělo ani porovnání s obdobnými údaji z Moravy, Slezska a celé monarchie. Získávání kvalitních datových podkladů nebylo snadné, neboť zpravodajství bylo dobrovolné a zpravodajská povinnost nebyla stanovena zákonem.

V roce 1898 byl založen Zemský statistický úřad pro Slezsko. Nejdůležitějším výsledkem jeho činnosti bylo deset ročníků „Statistické příručky Slezské samosprávy“ a dvě publikace, vycházející ze sčítání lidu v letech 1910 a 1921. O rok později vznikl Statistický zemský úřad Markrabství moravského, který v roce 1902 vydal „Zprávy Statistického zemského úřadu Markrabství moravského“, ve kterých se pojednává o všech úvěrních ústavech v zemi.

Víte, že…
koncem roku 1914 byl přijat zákon, který poprvé definoval povinnost poskytovat údaje statistickému úřadu? Tato tzv. zpravodajská povinnost se však týkala jen obcí a okresních silničních výborů na území Moravy.

Víte, že…
v roce 1909 vyšla první „Statistická příručka království Českého“? Další pak následovala v roce 1913. Zemský statistický úřad v nich seznamoval veřejnost s výběrem nejdůležitějších statistických dat o Čechách. Údaje v nich obsažené byly často publikovány v časové řadě, aby bylo možné sledovat jejich vývoj. Ke srovnání se také používaly obdobné údaje z Moravy, Slezska a celé monarchie.

Automobily.

V roce 1910 bylo v českých zemích v majetku soukromníků celkem 1 348 automobilů. O rok a tři měsíce později to bylo už 2 065 automobilů. Počet motokol se za stejné období zvýšil z 3 558 na 3 813. K 30. červnu 2013 bylo v ČR registrováno celkem 4 755 644 osobních automobilů v průměrném stáří 14,06 roku.

Příběh statistiky