04 Historie sčítání lidu

2011 | SLDB

Základní výsledky představila na tiskové konferenci předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová a místopředseda ČSÚ Základní výsledky představila na tiskové konferenci předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová a místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal.
Základní výsledky představila na tiskové konferenci předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová a místopředseda ČSÚ Základní výsledky představila na tiskové konferenci předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová a místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal.

Rozhodným okamžikem prozatím posledního sčítání byla půlnoc z 25. na 26. března 2011. Při tomto sčítání poprvé Český statistický úřad upustil od tradiční metody sčítání a přešel ke kombinované metodě s využitím registrů, neboť pro předvyplnění sčítacích formulářů a pro fázi zpracování byly využity údaje dostupné z administrativních zdrojů.

Při kampani na sčítání v roce 2011 bylo pamatováno i na národnostní menšiny.
Při kampani na sčítání v roce 2011 bylo pamatováno i na národnostní menšiny.

Sčítacími komisaři byli zhruba v 95 % případů pracovníci České pošty, s. p. Český statistický úřad spolupracoval i s dalšími institucemi. Ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb a se Sdružením azylových domů se vůbec poprvé pokusil o sečtení osob bez přístřeší. Právnickým osobám, které o to projevily zájem, posílal úřad ve většině případů domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. Sčítací formuláře bylo možné vyplňovat také elektronicky na internetu.

Poprvé v historii sčítání se zjišťovalo tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Formuláře reagovaly na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibyl např. dotaz na registrované partnerství.

Veškeré výstupy ze SLDB 2011 jsou k dispozici v elektronické podobě na CD i na internetu.
Veškeré výstupy ze SLDB 2011 jsou k dispozici v elektronické podobě na CD i na internetu.

Při tomto sčítání se již nezjišťovala vybavenost domácností. Ve sčítacích formulářích se neobjevily žádné otázky na vlastnictví osobního automobilu, rekreačního objektu, telefonu ani dalších věcí. Z hlediska vybavenosti byla pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má domácnost možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.

Struktura vzdělání obyvatelstva.
Struktura vzdělání obyvatelstva.

Zodpovězení otázky na národnost a náboženskou víru bylo opětovně dobrovolné. V otázce náboženské víry byla přidána možnost pro ty, kteří se nehlásí k žádné církvi ani náboženské společnosti, přihlásit se mezi věřící.

Počet obyvatel České republiky k 26. březnu 2011:    10 436 560

Víte, že…
v obálkách se sčítacími formuláři doručenými do P. O. BOXu ČSÚ byly nalezeny stovky dokumentů, které tam sčítané osoby vložily omylem? Byly mezi nimi občanské průkazy, cestovní pasy, rodné listy, průkazy zdravotních pojišťoven, školní vysvědčení, nájemní smlouvy, oddací a úmrtní listy a oznámení, kupní a pojišťovací smlouvy a dokonce i fotografie novorozenců a dětské kresby.

Víte, že…
na podzim 2010 se ve školách po celé ČR uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé?

Víte, že…
podle výsledků SLDB 2011 žilo v ČR téměř 11,5 tisíce osob bez domova, z toho bylo skoro 400 osob mladších 15 let?

Víte, že…
nejvíce elektronických formulářů bylo přijato hned první den sběru 26. března – celkem 510,3 tis. sčítacích formulářů, což byla téměř osmina všech elektronicky sebraných formulářů?

Víte, že…
výsledky SLDB 2011 jsou dostupné v elektronické podobě na www.scitani.cz? Výsledky SLDB 2011 jsou prezentovány formou statistických tabulek, ze kterých lze vyexportovat data i ve formátu XML, který je vhodný pro následné strojové zpracování. Data jsou tak použitelná v dalších informačních systémech.

Sčítacími komisaři byli zhruba v 95 % případů pracovníci České pošty.
Sčítacími komisaři byli zhruba v 95 % případů pracovníci České pošty.
Sčítací formuláře bylo poprvé možné vyplnit i elektronicky.
Sčítací formuláře bylo poprvé možné vyplnit i elektronicky.
Předchozí článek

Příběh statistiky