Titul k výročím ČSÚ: Příběh statistiky

Český statistický úřad si v lednu připomíná dvě významná výročí související s jeho založením. Při této příležitosti vydává publikaci Příběh statistiky.

Dne 8. ledna 1969 byl na základě federalizace tehdejšího Československa zřízen samostatný statistický úřad pro českou část federace.

Před 45 lety se tak vůbec poprvé objevil název Český statistický úřad. Právě ČSÚ se po vzniku dnešní České republiky v roce 1993 stal hlavní národní institucí na poli statistiky. Dne 28. ledna uplyne 95 let od založení Státního úřadu statistického, první statistické instituce nově vzniklé Československé republiky.

Na její činnost současný úřad navazuje a k výročí založení připravil publikaci Příběh statistiky, věnovanou historii světové i české statistiky. Kniha vychází v tištěné i elektronické podobě a ve formátu PDF bude ke stažení na internetových stránkách www.czso.cz.

První ukázku z ní naleznete v tomto vydání časopisu Statistika&My.

Příběh statistiky