Drobečková navigace

Svoboda je zárukou naší existence

Ing. Edvard Outrata

Dne 17. listopadu si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii. Ale umíme se svobodou zacházet? Jak vnímáme transformaci po třiceti letech od sametové revoluce? Chceme být součástí západní Evropy, nebo zůstaneme Středoevropany? Jak nás vidí emigrant, který se vrátil do vlasti, první polistopadový předseda ČSÚ a mezinárodně uznávaný „advokát statistiky“ ing. Edvard Outrata?

Čeští statistici oslavili 100 let

_DSC7016_náhled

Slavnostním večerem za účasti předsedy vlády Andreje Babiše, místopředsedy vlády Karla Havlíčka, generální ředitelky Eurostatu Mariany Kotzevy, předsedů statistických úřadů zemí Visegrádské skupiny a dalších hostů vyvrcholily oslavy 100 let od zrodu moderní české statistiky. V rámci večera byla udělena již tradiční Cena předsedy Českého statistického úřadu, kterou si tentokrát odnáší Jan Fischer.

Jen tak vyvěsit anketu na webu ČSÚ nestačí

Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D.

Martin Zelený řídí sekci demografie a sociálních statistik v ČSÚ. V současné době jeho sekce žije přípravou příštího sčítání lidu. „Zásadnější reformou prochází i oblast mzdové statistiky a statistiky nákladů práce,“ podotýká.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Přijetí eura se bát nemusíme

Oldřich Dědek_náhled

Od ekonomického zdraví eurozóny se odvíjí i zdraví české ekonomiky, tvrdí Oldřich Dědek, člen bankovní rady České národní banky. Jelikož jsme s eurozónou úzce propojeni, je nutné si odpovědět na otázku, zda máme ambice podílet se na dalším směřování eurozóny, anebo máme být pasivním příjemcem změn, uvažuje český ekonom, který dříve zastával funkci národního koordinátora pro zavedení eura v ČR.

Jsem příznivec maximální transparentnosti statistiky

Jaroslav Sixta_náhled

Nový místopředseda Českého statistického úřadu Jaroslav Sixta pracuje v ČSÚ od roku 2002. Nyní dohlíží mimo jiné na koordinaci a konzistenci jednotlivých statistik. Jeho cílem je sledovat moderní trendy ve zpracování statistik a aplikovat je do prostředí Úřadu.

Univerzita třetího věku mládne

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

O tom, jak probíhá vzdělávání osob starších padesáti let na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, hovoří prorektorka UJEP Alena Chvátalová.

Na vysoké škole jsem se statistikou válčil, teď mám data rád

Ing.Marian_Jurečka_náhled

Ačkoli pro ministra zemědělství Mariana Jurečku nebyla statistika oblíbeným předmětem, dnes má data v oblibě. Využívá je denně ke své práci. Tvrdí, že data jsou pro státní správu velkou výzvou.

Kvalitnější data pro rozhodování – předpoklad pro lepší život

ilusrativní obrázek

Rostoucí význam statistiky v celosvětovém měřítku, nezastupitelnou úlohu oficiální statistiky a nezbytnost zvyšování statistické gramotnosti připomíná Světový den statistiky. Koná se jednou za pět let a letos připadá na úterý 20. října.

V Lucembursku to bez cizinců nejde

Ing. Petr Kubernát

Velvyslanec České republiky v Lucembursku Petr Kubernát má za sebou bohatou diplomatickou minulost. Díky tomu dokáže z nadhledu zhodnotit, jak v této malé zemi funguje státní správa a jaké zde panují podmínky pro podnikání.

Tři sta problémových indikátorů

Jako každý rok i letos se počátkem dubna na půdě OSN v New Yorku uskutečnilo zasedání předsedů národních statistických úřadů v rámci tzv. High Level Forum on Official Statistics. Oproti jednáním z minulých let se diskuze k jednomu z bodů zcela výjimečně protáhla dokonce na celý den. Jednalo se o materiál Data in support of the post-2015 development agenda zaměřený na problematiku formulací cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, tzv. SDGs) a jejich monitoringu.

ČSÚ absolvoval celoevropské hodnocení

Ilustrativní fotka

V pátek 20. března skončilo hodnocení implementace Kodexu evropské statistiky v ČSÚ. Jedná se o souhrn zásad nezbytných pro zabezpečení kvality oficiální statistiky.

Štěstí není v penězích, v majetku nebo v kariéře

Mons. ThLic. Dominik kardinál Duka OP

S kardinálem Dominikem Dukou OP, 36. arcibiskupem pražským, metropolitou a primasem českým hovoříme mimo jiné o tom, jaká statistická šetření církev provádí, o čem výsledky těchto šetření vypovídají a k čemu se užívají.

Evropský statistický systém pracuje na základě partnerství a spolupráce

Mariana Kotzeva

Vloni v červenci Mariana Kotzeva vystřídala Marii Bohatou, bývalou předsedkyni Českého statistického úřadu, ve funkci náměstkyně generálního ředitele Eurostatu. S evropským statistickým úřadem začala spolupracovat již v roce 2012. V rozhovoru, který poskytla časopisu Statistika&My, informuje o jeho vizích, současných úkolech a také o výborné spolupráci s dalšími národními statistickými úřady.

Nebojte se čísel, nekoušou

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Statistik a prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze Jakub Fischer spolu s ČSÚ organizuje národní kolo soutěže o nejlepší statistický plakát. Zamýšlí se nad otázkou, jak podporovat statistickou gramotnost.

Statistici z ČSÚ pomáhají rozvojovým zemím

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

V loňském roce byl Statistickou komisí OSN schválen aktualizovaný Rámec pro rozvoj statistiky životního prostředí (Framework for Development of Environmental Statistics – FDES). Na přípravě tohoto strategického dokumentu se významně podíleli i experti ČSÚ.

Česká statistická rada ocení profesora Segera

ilustrační foto

Na konci března se v ČSÚ uskutečnilo 47. zasedání České statistické rady. Její členové se seznámili s aktuálními úkoly Českého statistického úřadu a navrhli ocenit význam a přínos profesora Jana Segera v oblasti teoretické a praktické statistiky.

Český statistický úřad má důvěru veřejnosti

Ilustrační foto

Český statistický úřad je veřejností vnímán jako odborná a užitečná instituce. Informace, které zveřejňuje, považuje většina lidí za důvěryhodné, přesné, nestranné a snadno dostupné. Celkově ČSÚ důvěřují více než tři pětiny občanů.

Titul k výročím ČSÚ: Příběh statistiky

Obálka publikace: Příběh statistiky

Český statistický úřad si v lednu připomíná dvě významná výročí související s jeho založením. Při této příležitosti vydává publikaci Příběh statistiky.

Statistika umí prokázat změnu krajiny

Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

Jeho černobílé fotografie nás vracejí do černé minulosti oblasti severních Čech zdevastovaných těžbou hnědého uhlí. O to pak veseleji působí barevné snímky již zrekultivované půdy s rozsáhlými vodními plochami. „Pokud u nás budeme mít fantastickou krajinu s obrovskou zásobárnou vody, bude tato oblast nesmírně cenná,“ říká vědec Stanislav Štýs, který proslavil českou rekultivační školu.

Dohoda o spolupráci statistiků

ilustrační foto

Předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová a předsedkyně České statistické společnosti Hana Řezanková podepsaly na konci června dohodu o vzájemné spolupráci obou institucí.

Nejdřív praxe, potom škola

Ing. Vladimíra Feixe, dr. h. c.

Kariéře vrcholných manažerů tradičně předcházela, mnohdy navzdory měnícím se společenským a ekonomickým podmínkám, zkušenost a celoživotní vzdělávání. Dokládá to i příběh Ing. Vladimíra Feixe, dr. h. c. generálního ředitele společnosti Český porcelán, a. s.

Podporujeme mladé statistiky

prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.

S profesorkou Hanou Řezankovou jsem se setkal na Vysoké škole ekonomické v Praze při hodnocení národního kola soutěže žáků základních a středních škol o nejlepší statistický plakát. Předsedkyně České statistické společnosti také velmi úzce spolupracuje s Českým statistickým úřadem.

Se statistikou by měli více pracovat ti, kteří rozhodují

Ing. Václav Matyáš

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš hodnotí aktuální situaci v tuzemském stavebnictví. Jedním z velkých problémů v posledních třech letech je zastavení investorské přípravy dopravně infrastrukturních staveb. A největším problémem pak to, že se lidé v rozhodovacích pozicích statistikou neřídí.

Stavebnictví své dno stále ještě hledá

Ing. Radek Matějka

Ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky Radek Matějka pracuje v ČSÚ již šestnáct let. Mimo odpovědí na současný stav českého stavebnictví se seznámíte s aktuálními změnami v procesu získávání dat.