Zaměstnanost klesala

Ve 3. čtvrtletí 2013 zůstal v celé EU28 počet zaměstnaných ve srovnání s předchozím čtvrtletím stabilní. Meziročně se zaměstnanost snížila.

Meziročně se počet zaměstnaných ve sledovaném období znatelněji snížil v zemích platících eurem (–0,8 %) než v Evropské unii (–0,3 %). Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo v zemích EU28 zaměstnáno 223,2 mil. osob, z toho 145 mil. v eurozóně.

Mezi země s meziročně největším poklesem zaměstnanosti patřily zejména země tzv. jižního křídla EU28, které se dlouhodobě potýkají s hospodářskou recesí a finančními problémy:  Kypr (–6,0 %), Řecko a Španělsko (shodně –2,9 %), Portugalsko (–2,4 %) a Itálie (–2,1 %). S poklesem zaměstnanosti však bojovalo také Slovinsko (–1,7 %) a v menší míře i Francie (–0,3 %) nebo Bulharsko (–0,1 %). Z vyspělejší severní části Evropy zaznamenalo pokles zaměstnanosti také Nizozemsko (–1,0 %) nebo Finsko (–1,4 %).

Relativně příznivý ekonomický růst kontrastoval s poklesem zaměstnanosti u našich východních sousedů na Slovensku (–0,9 %). Naopak ČR si udržela navzdory poklesu hrubého domácího produktu růst zaměstnanosti (+0,7 %). Druhé straně žebříčku zemí s růstem zaměstnanosti vévodilo Irsko, které zvýšilo svou zaměstnanost meziročně o 3,2 %. Relativně vysokých temp růstu zaměstnanosti dosáhly pobaltské země – nejvíce Lotyšsko (+1,5 %). Mezi velkými ekonomikami zaměstnanost rostla ve Spojeném království (+1,3 %) a Německu (+0,6 %).

Vývoj zaměstnanosti v EU28 ve 3. čtvrtletí 2013

Vývoj zaměstnanosti v EU28 ve 3. čtvrtletí 2013