O Vánocích se neutrácelo

Prosincové tržby maloobchodníků v EU27 nedosáhly úrovně roku 2011. Nejvíce se dařilo pobaltským republikám. Meziroční vývoj ovlivnil nižší počet pracovních dní.

Maloobchodní tržby (bez prodeje motorových vozidel) v České republice ve stálých cenách se v prosinci 2012 meziročně snížily o 3,0 %. Výše maloobchodních tržeb byla ovlivněna o tři dny nižším počtem pracovních dní proti stejnému měsíci 2011. Po vyloučení tohoto vlivu tržby vzrostly o 0,5 %. Zvýšení reálných tržeb dosáhli v prosinci 2012 pouze prodejci oděvů a obuvi a internetoví obchodníci. Obchody s převahou prodeje potravin vykázaly tržby nižší o 3,3 %. Pokles zaznamenali také prodejci pohonných hmot – o 1,8 %.
Země Evropské unie v celkovém průměru vykázaly v prosinci 2012 po očištění o pracovní dny o 2,0 % nižší tržby než v prosinci roku 2011. Nejvíce táhlo dolů celou evropskou sedmadvacítku Španělsko, nejen proto, že je jeho vliv vzhledem k jeho velikosti významný, ale také proto, že vykázalo nejvyšší pokles, a to o 12,3 %. Také u našich sousedů nedosáhly tržby výše srovnatelného měsíce předchozího roku. Nejvyšší pokles zaznamenalo Německo a Slovensko. Naopak nejvíce se v prosinci dařilo maloobchodníkům v Lotyšsku, Estonsku a Litvě. Prosincový pokles maloobchodních tržeb v EU27 byl pouze uzavřením vývoje celého roku. Maloobchodníci v Evropské unii vykázali v roce 2012 pokles o 0,6 %.
V České republice se tržby za celý rok snížily (o 0,5 %). Pokračoval pokles prodeje potravin započatý v květnu 2011. Za rok 2012 činil 2,5 %. Ve srovnání s předchozím rokem se snížil v roce 2012 i prodej pohonných hmot (o 1,0 %). Vyšší tržby zaznamenal prodej nepotravinářského zboží (o 0,9 %), z toho nejvíce rostly tržby za počítačová a komunikační zařízení (o 5,8 %) a za oděvy a obuv (o 5,6 %).  Dlouhodobě nejdynamičtější růst vykazovaly internetové a zásilkové obchody (o 8,2 %).

Podíly jednotlivých zemí na celkových tržbách EU27 v maloobchodě (v %, rok 2010)

Podíly jednotlivých zemí na celkových tržbách EU27 v maloobchodě (v %, rok 2010)

Index maloobchodních tržeb v prosinci 2012

Index maloobchodních tržeb  v prosinci 2012