Mladí lidé se do podnikatelské činnosti příliš nehrnou

V roce 2017 dosáhl počet podnikatelů v ČR 893,9 tis. Proti roku 2010 se jejich podíl snížil o 0,6 procentního bodu a činil 17,1 %. Počet mladých podnikatelů klesá a zvyšuje se počet podnikajících seniorů.

Podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) dosáhl počet osob v hlavním zaměstnání v roce 2017 celkem 5 221,6 tis. To je vůbec nejvyšší počet v historii samostatné České republiky. K růstu počtu pracujících v posledních letech přispívá hlavně zvyšování počtu zaměstnanců. Od roku 2010 vzrostl jejich počet o 308,3 tis. na 4 327,6 tis. osob. Počet sebezaměstnaných včetně pomáhajících rodinných příslušníků přitom vzrostl jen o 28,1 tis. na 893,9 tis., především díky růstu počtu podnikatelů bez zaměstnanců, tj. osob pracujících na vlastní účet.

Počet pracujících podle jejich postavení v hlavním zaměstnání, 2010 a 2017 (tis.)

Mladí se do podnikání nehrnou

Naše populace obdobně jako populace v ostatních evropských zemích stárne. Tato skutečnost se odráží i na věkové struktuře sebezaměstnaných. Kromě demografických faktorů se projevuje i nižší ochota mladých podnikat ve svém hlavním zaměstnání.
Mezi roky 2010 a 2017 vzrostl počet sebezaměstnaných zejména díky přírůstku podnikatelů po dosažení šedesáti let věku (41,2 tis.). Velký nárůst počtu
podnikatelů byl i ve skupině pracujících ve věku 40–44 let, což souvisí s úrovní porodnosti v sedmdesátých letech.
Úplně odlišná je situace podnikatelů ve věku do čtyřiceti let. Od roku 2010 do roku 2017 jejich počet klesl o 65,3 tis. Snížil se jak počet zaměstnavatelů v tomto věku, tak i osob pracujících na vlastní účet, tj. podnikatelů bez zaměstnanců.

Podíl sebezaměstnaných na celkové zaměstnanosti ve věkových skupinách, 2010 a 2017

Nejvíce se zvýšil průměrný věk pomáhajících rodinných příslušníků

Neustálý růst průměrného věku pracujících potvrzuje proces stárnutí populace. To je zřejmé i z vývoje po roce 2010. Průměrný věk všech pracujících se zvýšil o 1,4 roku a v roce 2017 dosáhl 43,2 roku. Přitom průměrný věk zaměstnanců vzrostl o něco méně (o 1,3 roku na 42,6). Naproti tomu se průměrný věk podnikatelů se zaměstnanci zvýšil ve stejném období o 2,3 roku až na 48,2 roku a průměrný věk osob pracujících na vlastní účet o 2,0 roku na 45,7. Nejvíce se zvýšil průměrný věk pomáhajících rodinných příslušníků, a to o 3,2 roku na 46,4. Údaje za tuto skupinu však mohou být ovlivněny nižším celkovým počtem těchto osob a z toho vyplývající nižší spolehlivostí výsledků.

Vývoj průměrného věku podle postavení v zaměstnání, 1993–2017

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost