Telekonference na severu

Přeshraniční spolupráce krajských správ pokračovala i při omezení pohybu.

Přestože z důvodu omezené přeshraniční mobility se nemohl uskutečnit letošní pracovní workshop EURES-TriRegio v Míšni, našlo se řešení a v polovině května proběhla telekonference vybraných pracovišť zúčastněných stran prostřednictvím internetu. Zúčastnila se jí také vedoucí oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem Monika Raušerová. Hlavním obsahem jednání bylo domluvit letošní koordinaci a spolupráci na přípravě datových podkladů k problematice trhu práce v Trojmezí severních Čech (kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký), Saska a Dolního Slezska. Publikování výstupu je plánováno na podzim letošního roku.