Zahraniční obchod se zbožím – březen 2021

Vývoz zboží byl ve srovnání s březnem 2020 vyšší o 29,2 % a dosáhl 374,1 mld. Kč. Dovoz byl vyšší o 22,8 % a činil 355,6 mld. Kč. Přebytek zahraničního obchodu se zbožím dosáhl 18,5 mld. Kč. Meziroční srovnání je výrazně zatíženo mimořádnými událostmi z loňského března, kdy se zastavila velká část zahraničního obchodu se zbožím.

Specifická březnová situace je patrná na prudkých meziročních nárůstech vývozu tradičně nejvýznamnějších artiklů. Z nich měl největší přírůstek export motorových vozidel (55,0 %), elektrických zařízení (34,1 %) a počítačů, elektrických a optických přístrojů (25,2 %). Na zotavení ukazuje celková nominální hodnota vývozu výrazně nad úrovní března 2019 (o 46,2 mld. Kč, 14,1 %).

Podobně se vyvíjel i dovoz – i jeho růst nejsilněji podpořily artikly, které loni utrpěly největší ztráty – motorová vozidla, elektrická zařízení a počítače a elektronické a optické přístroje. Výrazný byl i nárůst hodnoty dovozu základních kovů a ropy a zemního plynu – meziročně se totiž zvýšily světové ceny.

V loňském březnu byla bilance téměř vyrovnaná. K letošnímu zlepšení o 18,5 mld. Kč nejvíce přispěl obchod s motorovými vozidly (+20,9 mld. Kč). Naopak nárůst cen surovin způsobil výrazné zhoršení bilance obchodu s ropou a zemním plynem (-3,7 mld.) a základními kovy (-3,5 mld.). Značný byl i pokles přebytku u farmaceutických výrobků a přípravků (-2,6 mld. Kč). Zhoršení bilance obchodu se surovinami koresponduje také se zhoršením bilance se zeměmi mimo EU o 16,2 mld. Kč. Přebytek obchodu s Evropskou unií se naopak zvýšil o 35,2 mld. Kč.

V kumulaci za 1. čtvrtletí se přebytek zahraničního obchodu se zbožím zvýšil o 27,9 mld. Kč na 65,1 mld. Dynamika vývozu totiž nadále předbíhala dovoz – vývoz zboží se oproti loňskému 1. kvartálu zvýšil o 10,4 %, zatímco dovoz o 7,5 %.