Sčítání 2021 – už jste se sečetli? – anketa

Čas na splnění zákonné povinnosti se krátí. Sčítání lidu, domů a bytů končí 11. května.